Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies [close]

Osoby pracujące nad projektem Art Inspiracje – Agnieszka Kolek

Specjalista wspierający nasz projekt
Agnieszka Kolek jest absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktorat obroniła w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jej praca doktorska dotyczyła uzależnień od internetu i mediów mobilnych u młodych dorosłych.
Obecnie uczestniczka Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego (w sprawach z udziałem dzieci), w trakcie szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Ukończyła kurs interwencji kryzysowej w rodzinie oraz kurs z zakresu kompleksowej terapii zaburzeń lękowych u osób dorosłych. Posiada uprawnienia do stosowania modeli ZIP1-ZIP3 jako innowacyjnych form pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i zawodowym.
Wykładowca akademicki przedmiotów: psychologia rozwojowa, psychologia kliniczna między innymi na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Obrony Narodowej. Autorka szkolenia „Bajkoterapia kliniczna”, wyróżnionego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Interesuje się mechanizmami uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonów komórkowych, internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych. Brała udział w projekcie tworzenia programu profilaktycznego młodzieży uzależnionej od multimediów z ramienia Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Bada skutki patologicznego nadużywania mediów (infoholizm, telemania, fonoholizm).
Pracuje pod superwizją kliniczną.
W zakresie konsultacji psychologicznych i terapii pracuje z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Konsultacje i terapia osób dorosłych w obszarze:
Zaburzeń nerwicowych (zaburzenia lękowe)
Zaburzeń depresyjnych (obniżenie nastroju, depresja, depresja poporodowa)
Nieśmiałości, fobii społecznej
Problemów w relacjach
Redukcji stresu
Zaburzeń snu
Diagnostyki psychologicznej (testy)
Wsparcie w rozwoju osobistym, a także we wprowadzaniu konstruktywnych zmian w życiu.

Komentowanie wyłączone.