Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies [close]

Ściana Ilustratorów

Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki ‘Kamienica 56’, ‘Poza Rozkładem’ oraz Polish Bookart For Children – pod honorowym patronatem Muzeum Książki Artystycznej i Polskiej Sekcji IBBY –  serdecznie zapraszają profesjonalistów i amatorów zajmujących się szeroko rozumianą sztuką ilustracji do udziału w kolejnej edycji projektu i wystawie polskiej Ściany Ilustratorów w Muzeum Książki Artystycznej-w czerwcu tego roku.

„Ściana Ilustratorów” inspirowana jest podobnymi wystawami z największych światowych targów książki i prezentowana była już w czasie Salonu Ciekawej Książki w Łodzi, w grudniu 2012r. oraz zaistniała na Ścianie największych i najbardziej prestiżowych targów książki dziecięcej na świecie – w Bolonii, kilka tygodni temu.

Pomyślana jest jako wielowymiarowe działanie, którego celami jest nie tylko prezentacja młodych artystów i umożliwienie wymiany kontaktów z wydawcami, ale i działania edukacyjne – wobec oglądających wystawę dzieci, rodziców i nauczycieli; praca na rzecz zmiany myślenia o książce dla dziecka i sztuce ilustracji.

Chcielibyśmy, aby zgodnie z planem Ściana rozrastała się i mogła być pokazywana w przyszłości również w innych miejscach oraz podczas innych targów książki, także międzynarodowych, aby promować zarówno samą polską sztukę ilustracji jak i poszczególnych jej twórców.

Formularz zgłoszeniowy wraz ze szczegółami warunków uczestnictwa, które określa regulamin, dostępne w zakładkach poniżej. Dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania uzyskać można pod adresem ilustracja2012@gmail.com

***

Formularz – kliknij na Formularz zgłoszeniowy do Ściany Ilustratorow lub wklej w pasek podany adres:  http://kamienica56.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/formularz_zgloszeniowy_sciana_ilustratorow-2.pdf

REGULAMIN

 1.  „Ściana Ilustratorów” to projekt wystawy promującej polską sztukę ilustracji  oraz poszczególnych jej twórców.
 2.  Organizatorami projektu są:
  Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki ‘Kamienica 56’, ‘Poza Rozkładem’ oraz Polish Bookart For Children – pod honorowym patronatem Muzeum Książki Artystycznej oraz Polskiej Sekcji IBBY.
 3. Udział w projekcie mogą brać zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy zajmujący się szeroko rozumianą sztuką ilustracji adresowanej do dzieci.
 4. Ilustratorzy przygotowują próbkę swoich prac tak, aby jak najpełniej zaprezentować swoje możliwości i charakter swojej twórczości w dziedzinie ilustracji skierowanej do dziecka.
 5. Należy w autorski sposób zaaranżować powierzchnię 0,5 m x 0,5 m na lekkiej płycie z pianki  o grubości max. do 5 mm, która będzie bezpośrednio zamocowana na elementach zabudowy targowej. Na planszy mogą znaleźć się oryginały lub wydruki publikowanych i nie publikowanych prac i inne materiały promujące twórczość autora.
 6. Do aranżacji można (wskazane jest) dołączyć wizytówki z kontaktem do ilustratora, dla wydawców innych potencjalnych klientów.
 7. Plansze wykonane przez ilustratorów należy przesłać na adres:
  Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki KAMIENICA 56 lok.U, ul. Sienkiewicza 56, 90-058 Łódź
  na koszt uczestnika wystawy, wraz z wydrukowanym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym.
 8. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 maja 2013.
 9. Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest TERMINOWE przesłanie prac wraz z wydrukowanym i podpisanym formularzem oraz wniesienie opłaty wysokości 70 zł. Prosimy o dołączenie potwierdzenia wpłaty. Opłata ta pokrywa część kosztów organizacyjnych.

Dane i nr konta:
Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki KAMIENICA 56 lok.U, ul. Sienkiewicza 56, 90-058 Łódź

Nr konta:46 1090 2705 0000 0001 1530 0886 Bank Zachodni WBK SA, I Oddział w Łodzi, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź

WAŻNE:

Tytułem: Ściana Ilustratorów

Organizator zastrzega sobie prawo do eliminacji prac nie spełniających programowych oraz jakościowych założeń wystawy.

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w wystawie „Ściana Ilustratorów” udostępniając swoje prace oświadczają, że dysponują pełnią praw autorskich w stosunku do nadesłanych prac i wyrażają zgodę na ich publiczną prezentację.

 1. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zabezpieczyć wystawę „Ściana Ilustratorów”, lecz nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia, zniszczenia eksponatów w czasie transportu, trwania i likwidacji wystawy oraz za szkody spowodowane przez osoby trzecie, jak i powstałe na skutek działania siły wyższej, tj. wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji itp.
 2. Organizatorzy zobowiązują się do przygotowania wystawy z zachowaniem należytej staranności oraz z dbałością o zachowanie dobrego wizerunku i interesu uczestniczących w niej artystów.
 3. Nadesłane prace są udostępniane organizatorom wystawy w długoterminowy depozyt, pozostają własnością autora i mogą być odebrane we własnym zakresie i na życzenie twórcy po zakończeniu okresu wystawowego.