Animacje społeczno-kulturalne oraz szkolenia dla niesamodzielnych osób dorosłych

Od grudnia 2021 do września 2022 realizujemy działania animacyjno-społeczno-kulturalne dla 20 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Piotrkowska 142

Zaplanowaliśmy dla nich zajęcia „Jestem bezpieczny”, w ramach których zapoznamy ich z tematyką bezpieczeństwa na drodze w domu i w najbliższym otoczeniu. Zorganizujemy także m.in. spotkanie z policjantem, ratownikiem medycznym i strażakami.

Zorganizujemy spotkania ze specjalistami, w tym z dietetykiem, onkologiem i rehabilitantem.

Przewidujemy także warsztaty kulinarne „Zdrowie na talerzu” – wesprzemy i wzmocnimy umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami gospodarstwa domowego, zapoznamy uczestników z zasadami właściwego odżywania się i wdrażania zasad savoir vivre przy stole.

Zorganizujemy zajęcia z dogoterapii oraz warsztaty zoologiczne wraz z zajęciami o tematyce przyrodniczej.

Odbędą się także spotkania z dźwiękiem i ruchem o charakterze edukacyjno-artystycznym, związanym z grą na instrumentach.

Podczas zajęć „Magia świąt” odbędą się warsztaty plastyczno-techniczne, wykonamy wspólnie ozdoby świąteczne, przygotujemy świąteczne potrawy, a z powstałych prac powstanie ekspozycja w formie galerii.

Zorganizujemy spacery po Łodzi wraz ze zwiedzaniem muzeów, a także jednodniowe wycieczki autokarowepo województwie łódzkim.

Będą miały miejsce także warsztaty i pokazy naukowo-techniczne „Bliżej nauki i techniki”.

Zapewnimy także dyżur psychologa dla pracowników Domu Dziennego Pobytu oraz rodziców i opiekunów podopiecznych.

Zadanie 6 jest realizowane w ramach  działań „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6” (WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz