„Mój ogród” książka Katarzyny Szpilkowskiej

Książka Katarzyny Szpilkowskiej, poza niepodważalną wartością, jaką przedstawia jako książka artystyczna, odwołuje się do procesu radzenia sobie z sytuacją kryzysową.

Praca autorki nawiązuje do dynamiki traumy, do kolejno następujących po sobie faz: szoku i zaprzeczenia, gniewu, depresji i akceptacji.

Posługiwanie się obrazem oraz zredukowanie opisu do niezbędnego minimum, pozwala na odniesienie przedstawionych treści do wielu, różnych wydarzeń kryzysowych.

Cenne jest wskazanie na naturalność, nawet bardzo intensywnych emocji, jakie przeżywamy w obliczu silnego stresu oraz podkreślenie przemijalności kryzysu: danie nadziei na uspokojenie, wyciszenie i pojawienie się otwartości na nowe zdarzenia.

Biorąc pod uwagę trudności z nazywaniem tego, co bolesne w obliczu traumy, wspomniane posługiwanie się obrazem i bardzo skromnymi opisami jest dla mnie szczególnie trafne i wartościowe.

Szczerze polecam tą książkę wszystkim. Wszystkim, którzy doświadczamy większych i mniejszych trudności, także osobom pracującym na przykład w szkołach, szpitalach i ośrodkach interwencji w kryzysie.

Dorota Gołąb

specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog

Książka Katarzyny Szpilkowskiej „Mój ogród” do pobrania w wersji elektronicznej (pdf) *

MÓJ OGRÓD k_szpilkowska (1)

*

Elektroniczna wersja książki „Mój ogród” Katarzyny Szpilkowskiej jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorki i Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56.

Utwór powstał w ramach Konkursu na realizację zadanie publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”.

Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o zadaniu publicznym „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Plakat%2BEdu%2BRewolucje.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo%2Bprojekt.jpg

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task „Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2015.”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo%2BKamienica%2B56.jpg