O arteterapii słów kilka

O arteterapii słów kilka

Arteterapia to sztuka, która pomaga. Coraz mocniej zaznacza swoją obecność w obszarze profesjonalnej psychoterapii. To dziedzina interakcji z drugim człowiekiem, która ma za zadanie rozwijać i leczyć, wykorzystując do tego celu różne środki artystyczne: plastyczne, teatralno-dramowe, ruchowe, muzyczne. To wszelkie działania wspierające rozwój, kompensujące deficyty, podmiotowo traktujące uczestników, stawiające na proces, nie produkt. Ich owocem mają być wewnętrzne zmiany zachodzące u uczestników:

ułatwienie komunikacji, uzewnętrznianie emocji w bezpieczny sposób, zyskanie poczucia wolności w obszarze własnej kreacji, podniesienie przez to poczucia własnej wartości i sprawczości, satysfakcja i radość z pracy, a na płaszczyźnie fizycznej poprawa koncentracji i sprawności manualnej, koordynacji ruchowej. To korzyści które odnoszą uczestnicy działań, np. dzieci. Prowadzącym/opiekunom arteterapia daje szansę na wgląd we wnętrze dziecka i szansę na zauważenie i lepszą diagnozę problemów, z którymi się ono boryka.

Szczególnego znaczenia nabiera taka praca jeśli mamy do czynienia z dzieckiem zaniedbanym intelektualnie, emocjonalnie, mającym za sobą traumatyczne przejścia (dzieci z obszarów objętych działaniami wojennymi i konfliktami). Nauczanie przez doświadczanie z wykorzystaniem emocjonalnego nośnika ma nieocenione działanie.

U dzieci, których dzieciństwo z różnych powodów kończy się bardzo wcześnie i które nie mają szansy przejść wszystkich naturalnych etapów rozwoju psychicznego, prowadzącego do zdrowe

j dojrzałości, arteterapia ma szanse zrekompensować te braki, pozwolić na nadrobienie rozwojowych zaległości w specjalnie do tego stworzonych warunkach.

Arteterapia w Polsce rozwija się od lat 90 z coraz większym powodzeniem. Kamienica 56 od 5 lat pracuje metodami z dziedziny arteterapii artystycznej i anatomicznej z dziećmi i z dorosłymi, w kraju i za granicami Polski. Mieliśmy okazję uczyć się od najlepszych, jesteśmy absolwentami studiów i szkoleń prowadzonych przez gwiazdy polskiej arteterapii i współpracownikami prof. Wiesława Karolaka i Koryny Opala-Rybka. Mamy doświadczenia i wiedzę, którymi chcielibyśmy podzielić się z innymi, którzy tego bardzo potrzebują.

Dodaj komentarz