Osoby pracujące nad projektem Art Inspiracje – Koryna Opala – Rybka

Przedstawiamy osoby, które pracują nad materiałami art edukacyjnymi do projektu
Pierwszą osobą będzie Koryna Opala -Rybka

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, teatrolog, aktorka, artekinezjolog, arteterapeuta,specjalista ds. edukacji artystycznej, trener technik kreatywnego myślenia,terapeuta w zakresie zaburzeń sensomotorycznych, specjalista komunikacji pozawerbalnej,terapeuta Gentle Bio- Energetics.
Od dwudziestu lat wykorzystuje sztukę w procesie …edukacji,terapii rozwoju i diagnozy.W swojej pracy traktuje dziecko w sposób holistyczny.Pracuje z dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami w rozwoju, z rodzin zagrożonych patologią. Zajmuje się edukacją twórczą w szkołach i przedszkolach.
Jest terapeutą Międzynarodowego Instytutu Neurokinezjologii dr. Swietłany Masgutowej. Wykładowca kilku uczelni w Polsce. Kierownikiem artystycznym i terapeuta Instytutu Rozwoju Dziecka w Indiach.
Prowadzi autorskie zajęcia i szkolenia w Polsce, Niemczech, Włoszech, Singapurze, USA i Indiach.
Autorka książki „Sztuka, która pomaga dzieciom”.

Zachęcam do zapoznania się z metodą Korart
http://metodakorart.pl/o-nas/

http://metodakorart.pl/category/artykuly/