2021

działania crossowe

W okresie od marca do maja trwały działania kulturalno-edukacyjne adresowane do dzieci, młodzieży dorosłych i seniorów.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach  działań „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” (WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 Zadanie 3 polegało na przygotowaniu programu i realizacji działań kulturalno-edukacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców Łodzi z kwartału 7 i 8,  mających na celu uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z czytania i nabywania konkretnych kompetencji, sprzyjających aktywnemu udziałowi w ofercie bibliotecznej oraz w rynku czytelniczym i kulturalnym, w tym np. korzyści w postaci poszerzania doświadczeń poznawczych, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, kształtowania osobowości i wspierania osobistego rozwoju psychicznego, intelektualnego i społecznego.

Nasze działania zostały zaprojektowane tak aby stanowiły ciągłość tematyczna i z podziałem na pięć kategorii wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, młodzież w wieku powyżej 15 lat, osoby dorosłe oraz seniorzy. W każdej z grup odbyło się minimum 7 dwugodzinnych spotkań tematycznych. Większość spotkań zrealizowana była w Bibliotece Gdańskiej przy ul. Gdańskiej 8 w Łodzi zaś spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodzieżą, w ich placówkach.

Pracowaliśmy z gwarą łódzką- łodzianizmami.

Spotkania oparte zostały na interaktywnej prezentacji filmu „Galante Historie”, stworzonego w ramach projektu „Co krok galanta historia”, jako narzędzie do twórczej pracy nad łodzianizmami a co za tym idzie nad językiem. Prezentacja filmu została obudowana w formę  teatralną co było dodatkową atrakcją dla dzieci i bazowała na żywym słowie , oraz prezentacją książki „Każdy w Łodzi skwerek zna Staś – wróbelek”,
W każdej grupie zostały przeprowadzone  warsztaty teatralno-językowo-muzyczno- plastyczne nawiązujące do treści filmu, poszerzające zakres słownictwa, wspierające rozwój wzroku, dotyku, węchu, słuchu oraz naturalną ciekawość najmłodszych.

1617117773

Po każdym spotkaniu, dzieci otrzymały zaproszenia (w formie zakładek do książki), na wydarzenie familijne w Bibliotece Gdańskiej. Mamo, Tato - chodź ze mną do BIBLIOTEKI.

Podobne działania ale już z literatura odpowiednio dobraną do wieku i potrzeb uczestników przeprowadzono dla dzieci szkolnych i dorosłych. Odbyły się warsztaty z dziennikarstwa, twórczego pisania, spotkania teatralne, wieczory autorskie, konkursy. Były bajki filozoficzne i praca z emocjami. Warsztaty z robotyki i wspólne wyjścia do muzeów. W trakcie 72 godzin warsztatowych spotkaliśmy się z blisko 400 uczestnikami. Większość z nich to już stali bywalcy Biblioteki Gdańskiej .

usługa polegająca na przeprowadzeniu animacji kulturalno – edukacyjnej oraz działań szkoleniowo - instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Gdańskiej 8 oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Gdańskiej 8 oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Tuwima 46, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Zadanie 11

20 września rozpoczęła się realizacja wokół Biblioteki Tuvim na ul. Tuwima 46 w pięknej zrewitalizowanej kamienicy. Zadania 11 to bliźniaczy projekt do tego jaki realizowany był w Bibliotece Gdańskiej zadanie 3.  Polega na przeprowadzeniu  działań kulturalno-edukacyjnych przeznaczonych dla…

Zadanie 6. Wydarzenia  kulturalne dla dzieci w czasie wakacji

Zadanie  zrealizowane w ramach  działań:

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” (WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych w formie warsztatów artystycznych, w trakcie przerwy wakacyjnej, na rzecz dzieci i młodzieży ze środowiska, szczególnie zamieszkujących obszar 7 i 8 ROCŁ. Działania zostały zrealizowane  we współpracy z okolicznymi placówkami edukacyjnymi (w szczególności szkołami podstawowymi), Biblioteką Gdańską i okolicznymi instytucjami kultury (np. MS2, teatr Arlekin, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Urząd Miasta Łodzi ). Działania kierowane były do 50 uczestników.

“Pochodzi się po/z Łodzi”

W programie:

  • gry i zabawy w plenerze
  • warsztaty kreatywne, teatralne, plastyczne, rękodzielnicze, reporterskie, detektywistyczne, kuglarskie
  • wyjścia do teatru i muzeum, urzędu
  • akcje społeczne z uśmiechem
plakat_pochodzi-Zadanie-6-Gdanska

Pierwszy dzień

first_day
first_day2
first_day3

Wizyta w Urzędzie Miasta

urzad
urzad2

EC1

ec1_2
ec1_3
ec1

Pierwsza pomoc

rko
rko2
rko3

Ekologia

eko2
eko
eko3

Zadanie 11 działania kulturowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, uświadomienie korzyści z czytania

Zadanie 11  zrealizowane w ramach  działań „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” (WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zadanie polegające na przygotowaniu autorskiego programu i jego realizacja dotyczącego działań kulturalno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Łodzi (szczególnie kwartału 3 ROCŁ Kilińskiego, Narutowicza, Składowa/Targowa, Tuwima oraz obie pierzeje ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Jaracza do ul. Narutowicza)  przy współpracy z pobliskimi placówkami edukacyjnymi (przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami ponadpodstawowymi, świetlicami, a przede wszystkim Filią Biblioteki Miejskiej przy ul. Tuwima 46), mających na celu uświadomienie uczestnikom  korzyści płynących z czytania i nabywania konkretnych kompetencji, sprzyjających aktywnemu udziałowi w ofercie bibliotecznej oraz w rynku czytelniczym i kulturalnym, w tym np. korzyści w postaci poszerzania doświadczeń poznawczych, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, kształtowania osobowości i wspierania osobistego rozwoju psychicznego, intelektualnego i społecznego.

 20 września rozpoczęła się realizacja wokół Biblioteki Tuvim na ul. Tuwima 46 w pięknej zrewitalizowanej kamienicy.

Zadania 11 to bliźniaczy projekt do tego jaki realizowany był w Bibliotece Gdańskiej zadanie 3.  Polega na przeprowadzeniu  działań kulturalno-edukacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców Łodzi z kwartału 3 ROCŁ.  Mających na celu uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z czytania i nabywania konkretnych kompetencji, sprzyjających aktywnemu udziałowi w ofercie bibliotecznej oraz w rynku czytelniczym i kulturalnym, w tym np. korzyści w postaci poszerzania doświadczeń poznawczych, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, kształtowania osobowości i wspierania osobistego rozwoju psychicznego, intelektualnego i społecznego.

Nasze działania zostały zaprojektowane są tak aby stanowiły ciągłość tematyczna i z podziałem na pięć kategorii wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, młodzież w wieku powyżej 15 lat, osoby dorosłe oraz seniorzy. W każdej z grup odbędzie  się minimum 10 dwugodzinnych spotkań tematycznych. Większość spotkań zrealizowana będzie w Bibliotece Tuvim przy ul. Tuwima 46  w Łodzi zaś spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodzieżą, w ich placówkach.

W tej części miasta Galancik będzie uczył dzieci gwary łódzkiej- łodzianizmów, zaprojektujemy nowe ulice i skwery na których posadzimy drzewa i posiejemy kwiaty, oczywiście na razie na makiecie ulicy ale w przyszłości kto wie?!

Spotkania opieramy na interaktywnej prezentacji filmu „Galante Historie”, stworzonego w ramach projektu „Co krok galanta historia”, jako narzędzie do twórczej pracy nad łodzianizmami a co za tym idzie nad językiem. Prezentacja filmu została obudowana w formę  teatralną co jest dodatkową atrakcją dla dzieci i bazuje na żywym słowie, prezentowanie będą książki min.„Każdy w Łodzi skwerek zna Staś – wróbelek”,

W każdej grupie zaplanowano  warsztaty teatralno-językowo-muzyczno- plastyczne nawiązujące do treści filmu, poszerzające zakres słownictwa, wspierające rozwój wzroku, dotyku, węchu, słuchu oraz naturalną ciekawość najmłodszych.

Podobne działania, ale już z literatura odpowiednio dobraną do wieku i potrzeb uczestników zaplanowane sa dla dzieci szkolnych i dorosłych.

Odbywają  się warsztaty z dziennikarstwa, twórczego pisania, spotkania teatralne, wieczory autorskie, konkursy. Były bajki filozoficzne i praca z emocjami. Warsztaty z robotyki i wspólne wyjścia spacery ekologiczno społeczne. W trakcie ponad 100 godzin warsztatowych spotkamy się z blisko 300 uczestnikami. Większość z nich to mieszkańcy najbliższej okolicy.

plakat-zad-11-2
9
13
6

Cross zadanie 2.7

Cross zadanie 2.7  zrealizowane w ramach  działań „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” (WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16)

Zadanie polega na przeprowadzeniu animacji kulturalno–edukacyjnej oraz działań szkoleniowo-instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej  przy ul. Narutowicza 4, dwóch mieszkań chronionych dla osób z pieczy zastępczej  przy ul. Narutowicza 12, mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej  przy ul. Tuwima 33, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Tuwima 33 oraz Punktu Pracy Socjalnej przy ul. Tuwima 35współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Realizację zadania rozpoczęliśmy wspólnego pinkniku w pięknej przestrzeni Domu dziennego Pobytu na które zaprosiliśmy mieszkańców kamienicy oraz młodzież z pobliskich szkół.

Obecnie realizowane są warsztaty planujące inicjatywę dla seniorów z Domu Dziennego Pobytu, mieszkańców mieszkania chronionego, oraz dla innych chętnych osób starszych oraz młodzieży, w tym młodzież opuszczająca pieczę zastępczą z terenu Łodzi i innych mieszkańców obszaru 3ROCŁ.

Międzypokoleniowe warsztaty współpracy międzypokoleniowej w formule Memory caffe –spotkania odbywają sie w przestrzeniach Biblioteki Tuvim.

plakat-zad 2.7

Warsztaty animacji lokalnej, lokalnego planowania działań, mobilizowania innych do działania a odbywa się to w  trakcie warsztatów filmowych i teatralnych gdzie pracujemy nad materiałem filmowym.

2
4
10
6 (1)
3
5

Niekongres animatorów kultury 2021

W tym roku wzięliśmy udział w IV edycji NieKongresu Animatorów Kultury odbywającego się w Lublinie od 1 do 3 lipca 2021 roku, będącym najważniejszym spotkaniem środowisk animatorów kultury z całej Polski. Tegorocznym gospodarzem NieKongresu była młodzież, dlatego to właśnie o niej rozmawialiśmy - o udziale młodzieży w kulturze, jak i kulturze młodzieży.

NieKongres był niesamowitą okazją do podjęcia dyskusji na temat animacji kultury, w kontekście społecznym, jak i jej przyszłości. Była to okazja by porozmawiać, zarazić się inspiracją i spotkać wielu fascynujących ludzi, z olbrzymią wiedzą oraz doświadczeniem.

kongres
kongres5
kongres3
kongres4
kongres6

Art Puzzle - cztery okna/cztery spojrzenia

Założeniem projektu Art. Puzzle - cztery okna /cztery spojrzenia jest stworzenie wielomiesięcznej wystawy interdyscyplinarnej w przestrzeniach Stowarzyszenia Kamienica 56. Ekspozycja będzie ewoluowała w trakcie jej trwania zarówno dzięki ingerencji odbiorów, którzy będą mogli częściowo wpływać na jej kształt, jak i zmysłu kuratora wystawy.

Cztery okna /cztery spojrzenia to – oczywiste – odniesienie do czterech narodowości związanych z historią Łodzi. Nie chcemy jednak ograniczać się tylko do tej powszechnej i mocno eksploatowanej sfery skojarzeń i działań w tkance miasta. Zależy nam na poszerzeniu spektrum doświadczeń i odniesień kulturowych odbiorcy naszych działań. W polu naszego zainteresowania znajdą się zatem m.in. odwołania do (czterech podstawowych) emocji, (czterech) pór roku, (czterech) stron świata, (czterech) żywiołów i in., elementów łączących się z historią Łodzi i jej mieszkańców.

Planujemy wobec tego przygotować wystawę, dzięki której będziemy „zaglądać”, „podpatrywać” przyglądać się oknom, łódzkim podwórkom, wspólnemu, rodzinnemu spędzaniu czasu wolnego. Jednym z naszych celów będzie zestawienie perspektywy historycznej ze współczesnością, skonfrontowanie przeszłości z obecną, największą od lat w naszym mieście rewitalizacją.

Wspólnie z odbiorcami spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co nam takie porównywanie doświadczeń przeszłych i obecnych daje, co dzięki temu zyskujemy, jak możemy to wykorzystać. Wystawa w zamierzeniu ma mieć charakter wielopokoleniowy, odwoływać się do różnych sposobów i środków narracji. Zależy nam aby uczynić dorosłych i seniorów źródłem informacji i wspomnień zarówno własnych, jak i tych zapamiętanych z opowieści matek czy babek, które w czasie rozmów, warsztatów czy wywiadów przekażą najmłodszym, dzieciom, wnukom.

W miarę możliwości postaramy się, aby na ekspozycji znalazły się archiwalne zdjęcia, nagrania audio, rekwizyty, odtworzone zabawki, którymi bawiły się dzieci na łódzkich podwórkach i domach. W trakcie trwania ekspozycji planujemy spotkania, warsztaty i koncert nawiązujące do tematyką wystawy. Młodszym dzieciom zaproponujemy gry i zabawy podwórkowe oraz zajęcia polisensoryczne jeśli będzie możliwość spotykania się na żywo. Do wystawy powstanie audiodeskrypcja wraz z nagraniem z wirtualnego spaceru po ekspozycji. Pod nadzorem profesjonalnej kuratorki wystawę przygotują wspólnie seniorzy i dzieci. Seniorzy m.in. w trakcie spotkań z kontynuowanego cyklu Miejsca bez tożsamości, dzieci w czasie specjalnie opracowanych warsztatów muzealniczych. Dzięki temu ekspozycja będzie miała różne „okna” i różne spojrzenia.

art_puzzle
2 (1)
art_puzzle_1