Wizyta studyjna w Portimao, Portugalia

ECOS głównie zajmują się tematyką włączania społeczności i transformacji społecznych poprzez realizację projektów wspierających rozwój lokalny, regionalny i narodowy mających na celu zaangażowanie obywateli w procesy decyzyjne i demokratyczne ich społecznościach.

Na południu Portugalii wspierali kilka instytucji publicznych i prywatnych w wypracowaniu mechanizmów angażowania obywateli w rozwój i budowanie polityk lokalnych. Koordynowali i wdrażali również projekty partycypacji społecznej i demokratyczne.

Wierzą, że poprzez szczery i efektywnie zbudowany dialog i współpracę pomiędzy różnymi aktorami życia społecznego tj: obywatele, lokalny organizacje i instytucje zdołają tworzyć razem, demokratyczne i aktywnie uczestniczące społeczeństwo.

Ecos przez ostatnie 6 lat współpracował z regionem Algarve. Prowadził projekty skierowane do twórców lokalnych, regionalnych i państwowych polityk. W te działania byli również zaangażowani falicytatorzy i mediatorzy, którzy pomagali nam wypracowywać rozwiązania korzystne dla sektora publicznego i prywatnego.

ECOS pracuje z 16 gminami z regionu Algarve oraz z wszystkimi instytucjami administracji publicznej w tym regionie. Poza tym współpracuje również z innymi gminami z całej Portugalii takimi jak : Lizbona czy Porto. Obszary tematyczne to ;współpraca pomiędzy administracja i organizacje pozarządowe, ekonomia społeczna, konsultacje społeczne, wpływ społeczeństwa obywatelskiego na tworzenie polityk publicznych.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym.
Odwiedziliśmy wiele placówek, odbyliśmy szkolenia i mieliśmy możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami. Inkubatory przedsiębiorczości, budżet partycypacyjny, sposoby współpracy NGO z samorządem czy biznesem to tylko niektóre tematy spotkań.
Byliśmy nawet gośćmi Ochotniczej Straży Pożarnej czyli Bombeiros

Dodaj komentarz