PINOKIO - NOWY NA DZIELNI

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie z elementami warsztatowymi dla dzieci i młodzieży
pod nazwą PINOKIO - NOWY NA DZIELNI.

Naszym celem jako organizatorów jest:

  • włączenie w życie społeczne i kulturalne dzieci i młodzieży mieszkających i uczących się na obszarze projektu 6 ROCŁ (zgodnie z granicami opisanymi na stronie https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/dzialania/6-okolice-centrum-off-piotrkowska/)
  • wyzwolenie potencjału drzemiącego w młodych mieszkańcach obszaru, otworzenie ich na różne formy działań twórczych jako ciekawą alternatywę na spędzanie czasu wolnego oraz wspieranie walki z wykluczeniem społecznym i kulturalnym dzieci i młodzieży
  • zaznajomienie młodych mieszkańców obszaru 6 ROCŁ z powstającą po sąsiedzku instytucją kultury – Teatrem PINOKIO.

Przedmiot konkursu

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy artystycznej inspirowanej nową lokalizacją Teatru Pinokio (Wigencja Teatr Pinokio, ul. Henryka Sienkiewicza 75/77, 90-011 Łódź), wykonanej z wykorzystaniem mniej upowszechnionych dziedzin twórczości tym performance, instalacja, sztuki wizualne, film dokumentalny, animacja poklatkowa, Street art, Land art.

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być zespoły minimum 4 osobowe, składające się z dzieci i młodzieży, będące uczennicami i uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się w okolicy obszaru Projektu 6 ROCŁ.

Zespoły dokonują wyboru techniki artystycznej, a my jako organizatorzy w zależności od ich wyboru, zapewnimy uczestnikom konsultacje i warsztaty artystyczne, wspomagające proces twórczy (min.10 godzin zegarowych przeznaczonych na 1 grupę).

Terminy

  1. Etap zgłoszeniowy: 27 marca – 14 maja 2023 r. zgłoszenie do konkursu, nabór prac konkursowych; konsultacje i warsztaty dla uczestników konkursu
  2. Obrady jury: 15 – 20 maja 2023 r.
  3. Gala Finałowa, prezentacja prac konkursowych, ogłoszenie zwycięzców, wręczenie nagród: 28 maja 2023 r.

Nagrody

W naszym konkursie przewidzieliśmy nagrody rzeczowe w postaci bonów prezentowych na zakup sprzętu elektronicznego, komputerowego, sportowego:

  1. za zajęcie I miejsca – bon o wartości 600 zł
  2. 3 wyróżnienia w postaci bonów o wartości 300 zł

Dodatkową nagrodą będzie możliwość prezentacji prac podczas Gali Finałowej 28 maja 2023 r.