2018

Trampolina – modelowa świetlica arteterapeutyczna oraz szkolenie dla nauczycieli w Gruzji styczeń- maj 2018

Z partnerem gruzińskim, Społecznym Stowarzyszeniem „Most Przyjaźni Kartlosi” od wielu miesięcy pracowaliśmy nad stworzeniem wspólnej koncepcji, która pozwoli na długofalowe działania na terenie Gruzji. Dochodziło do wymiany doświadczeń i sposobów pracy oraz narzędzi pomocnych w realizacji zadań edukacyjnych i terapeutycznych. Grupa, na pracy z którą najbardziej nam zależało to dzieci i młodzież, zwłaszcza z wyzwaniami rozwojowymi ( deficyty rozwojowe, trauma, agresja, trudna sytuacja życiowa, itp) Kamienica 56 od dziesięciu lat zajmuje się edukacją artystyczna dzieci i młodzieży. Arteterapia i wszelkie jej formy to niszowa, choć coraz bardziej doceniana dziedzina edukacji, która łączy w sobie zagadnienia terapeutyczne, edukacyjne, psychologiczne i artystyczne. Bazując na kilkunastoletnich doświadczeniach członków zespołu, wypracowaliśmy modele i sposoby pracy z dziećmi, które podczas artystycznej kreacji- swobodnej bądź animowanej zabawy są diagnozowane a następnie stymulowanie czy wręcz terapeutyzowane. Chcielibyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami i narzędziami z partnerami. W związku z podjętymi działaniami w lipcu odbyła się wizyta przedstawiciela Kamienicy Pani Iwony Pietrzak u naszego partnera w Gruzji.

Celem podstawowym wizyty u naszego gruzińskiego partnera było poznanie się wzajemne oraz przygotowanie solidne do projektu. Wspólne działania mały doprowadzić do powołania na terenie ośrodka dla uchodźców „ wzorcowej” świetlicy arteterapeutycznej, która będzie miejscem pracy dla dorosłych ( wolontariuszy, pracowników organizacji pozarządowych, rodziców- po przeszkoleniu ) oraz twórczych zabawy dla dzieci. Podczas wizyty doszło do spotkania z partnerem w jego środowisku działania. Odwiedziono ośrodek w Khurvaleti aby m.in. pozyskać miejsce na świetlice, zaś diagnoza potrzeb mieszkającej w ośrodku społeczności pozwoliła na lepsze przygotowanie oferty projektowej. Ważne było sprawdzenie jaka jest rotacja osób zamieszkujących osiedle, poznanie liczby dzieci ich wieku i kluczowych problemów. Chcemy też sprawdzić potencjał mieszkający w ośrodku kobiet pod kontem ewentualnego ich przeszkolenia do działań animacyjnych a tym samym aktywizacji zawodowej. Aby taka świetlica powstała i spełniała swoją role a sama idea miała szansę na multiplikację musi być spełnionych szereg czynników w tym długofalowe finansowanie tego typu placówek. Obecnie nasz partner pracuje nad umówieniem spotkania z władzami Gori. 31 lipca przedstawicielka Stowarzyszenia Kamienic a56 spotkała się z burmistrzem Gminy Gori Zurabem Jirkvelishvilim – merem Miasta Gori. Po stronie władz miasta jest wola i chęć współpracy przy tego typu inicjatywach których wciąż jest zbyt mało.

Kolejnym celem było powołanie świetlicy arteterapeutycznej na terenie ośrodka dla uchodźców. Byłby to nasz pierwszy wspólny projektem. Spotkanie członków organizacji partnerskiej na jego terenie pozwoliło nam ocenić możliwości realizacji projektu, skalę potrzeb, rzetelne oszacowanie kosztorysu i działań projektowych oraz na podział ról i zadań w projekcie. Pobyt przedstawiciela Kamienicy oraz spotkanie z władzami miasta uwiarygodniło nas w oczach organów współfinansujących projekt na terenie Gruzji. Wiele zadań jeszcze przed nami m.in pozyskanie lokalu na świetlice na terenie ośrodka w Khurvaleti. Otrzymanie promesy na finansowanie świetlicy

( wynagrodzenie dla osób w niej pracujących) Kolejnym krokiem będzie wypracowanie wraz z przedstawicielami innych organizacji zagadnień szkolenia oraz rodzajów wsparcia merytorycznego po projektowego dla uczestników szkolenia. Wizyta pozwoliła na rzetelne przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu Rita zadania finansowanego przez Polko Amerykańska Fundacje Wolności

Trampolina_plakat5 (2)
Rita plakat
ludy

Trampolina

Projekt Trampolina obejmował:

- Opracowanie materiałów edukacyjnych

-Przeprowadzenie 7-dniowego szkolenia w zakresie arteterapii dla grupy 15 nauczycieli i wolontariuszy

-Wyposażenie modelowej świetlicy arteterapeutycznej w ośrodku dla uchodźców w wiosce Skra na granicy z Południową Osetią oraz jednej mobilnej pracowni, która będzie oddana do dyspozycji przeszkolonym wolontariuszom pracującym na terenie ośrodków dla uchodźców w rejonie Szida-Kartli. W trakcie szkolenia przede wszystkim chcemy przekonać miejscową kadrę o wielkiej potrzebie pracy z dziećmi metodami arteterapii i dostarczyć jej kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz materiałów edukacyjnych, dydaktycznych i terapeutycznych. Uczestnicy poznali szereg zabaw, gier edukacyjnych, nauczyli się tworzyć własne pomoce podczas zajęć praktycznych. Poznali zasadę pisania scenariuszy działań, tworzenia materiałów edukacyjnych i terapeutycznych, wstępnego diagnozowania, prowadzenia zajęć, które wychodzą poza schemat ławki i szkoły. Przedstawiono sposoby radzenia sobie ze stresem, agresją oraz rozwiązywania konfliktów w grupach i sposoby wyjścia z traumy. Wspólnie zorganizowano przestrzeń do działań twórczych w ośrodku Skra gdzie przeprowadzono modelowe warsztaty.

Powstał e-podręcznik ze scenariuszami zajęć, który zostały umieszczone na platformie edukacyjnej gruzińskiego partnera. Jest to zdalna pomoc dla nauczycieli po zakończeniu szkolenia.

Dzień 1 ćwiczenia integracyjne
DZIEŃ 3 prezentacja- książka artystyczna
DZIEŃ 5 ... taką świetlice pozostawiliśmy
DZIEŃ 2 poznjemy narzedzie terapeutyczne
DZIEŃ 4 proste narzędzia w teatrze
KONIEC i początek rozdanie certyfikatów

Art Puzzle

W projekcie dążyliśmy do stworzenia w przestrzeni miejskiej miejsca otwartego na różnorodnych odbiorców, którzy są chętni podejmować działania kulturowe, obcować ze sztuką i nabywać nowych umiejętności.

W ramach projektu zorganizowaliśmy:

  • Spektakle w tym Fintikluszki, Igraszki z Dropsem
  • Warsztaty dla dorosłych - wielkie, ogromne, niepokonane
  • Warsztaty dla dzieci np. warsztaty z dźwiękiem, joga
  • Warsztaty śpiew intuicyjny, warsztaty zielarskie
  • Wernisaż Marty Bileckiej "Blue Universe"
  • Bajki na dobre życie - spotkania z bajką terapeutyczną dla dorosłych

Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Łodzi.

Marta-Bilecka-wystawa-3
2
3
Fintikluszki - Folkowe Okruszki
Marta-Bilecka-8
1