2021

Warsztaty twórczo-czytelnicze w Bibliotece Gdańskiej

W okresie od marca do maja trwały działania kulturalno-edukacyjne adresowane do dzieci, młodzieży dorosłych i seniorów.

Zadanie polegało na przygotowaniu programu i realizacji działań kulturalno-edukacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców Łodzi z kwartału 7 i 8,  mających na celu uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z czytania i nabywania konkretnych kompetencji, sprzyjających aktywnemu udziałowi w ofercie bibliotecznej oraz w rynku czytelniczym i kulturalnym, w tym np. korzyści w postaci poszerzania doświadczeń poznawczych, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, kształtowania osobowości i wspierania osobistego rozwoju psychicznego, intelektualnego i społecznego.

Nasze działania zostały zaprojektowane tak, aby stanowiły ciągłość tematyczną i z podziałem na pięć kategorii wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, młodzież w wieku powyżej 15 lat, osoby dorosłe oraz seniorzy. W każdej z grup odbyło się minimum 7 dwugodzinnych spotkań tematycznych. Większość spotkań zrealizowana była w Bibliotece Gdańskiej przy ul. Gdańskiej 8 w Łodzi, zaś spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodzieżą, w ich placówkach.

Pracowaliśmy z gwarą łódzką - łodzianizmami.

Spotkania oparte zostały na interaktywnej prezentacji filmu „Galante Historie”, stworzonego w ramach projektu „Co krok galanta historia”, jako narzędzie do twórczej pracy nad łodzianizmami, a co za tym idzie nad językiem. Prezentacja filmu została obudowana w formę teatralną, co było dodatkową atrakcją dla dzieci i bazowała na żywym słowie, oraz prezentacją książki „Każdy w Łodzi skwerek zna Staś – wróbelek”,
W każdej grupie zostały przeprowadzone  warsztaty teatralno-językowo-muzyczno- plastyczne nawiązujące do treści filmu, poszerzające zakres słownictwa, wspierające rozwój wzroku, dotyku, węchu, słuchu oraz naturalną ciekawość najmłodszych.

Po każdym spotkaniu, dzieci otrzymały zaproszenia (w formie zakładek do książki), na wydarzenie familijne w Bibliotece Gdańskiej. Mamo, Tato - chodź ze mną do BIBLIOTEKI.

Podobne działania ale już z literatura odpowiednio dobraną do wieku i potrzeb uczestników przeprowadzono dla dzieci szkolnych i dorosłych. Odbyły się warsztaty z dziennikarstwa, twórczego pisania, spotkania teatralne, wieczory autorskie, konkursy. Były bajki filozoficzne i praca z emocjami. Warsztaty z robotyki i wspólne wyjścia do muzeów. W trakcie 72 godzin warsztatowych spotkaliśmy się z blisko 400 uczestnikami. Większość z nich to już stali bywalcy Biblioteki Gdańskiej.

Zadanie 3 zostało zrealizowane w ramach  działań „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” (WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16).

Usługa polegająca na przeprowadzeniu animacji kulturalno – edukacyjnej oraz działań szkoleniowo - instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Gdańskiej 8 oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Gdańskiej 8 oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Tuwima 46, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

regio
opus-kolor (1)
https://kamienica56.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/cropped-kamienica56.png
UNIA (1)

Aktualności projektowe

Wydarzenia kulturalne dla dzieci w czasie wakacji

Zadanie polegało na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych w formie warsztatów artystycznych w trakcie przerwy wakacyjnej, na rzecz dzieci i młodzieży ze środowiska, szczególnie zamieszkujących obszar 7 i 8 ROCŁ. Działania zostały zrealizowane we współpracy z okolicznymi placówkami edukacyjnymi (w szczególności szkołami podstawowymi), Biblioteką Gdańską i okolicznymi instytucjami kultury (np. MS2, teatr Arlekin, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Urząd Miasta Łodzi).

Działania kierowane były do 50 uczestników.

Spotkania odbywały się pod nazwą “Pochodzi się po/z Łodzi”. Ich program przewidywał:

  • gry i zabawy w plenerze
  • warsztaty kreatywne, teatralne, plastyczne, rękodzielnicze, reporterskie, detektywistyczne, kuglarskie
  • wyjścia do teatru i muzeum, urzędu
  • akcje społeczne z uśmiechem.

Zadanie 6 zostało zrealizowane w ramach  działań „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” (WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pierwszy dzień

Wizyta w Urzędzie Miasta

EC1

Pierwsza pomoc

Ekologia

Działania kulturalno-edukacyjne, uświadomiające korzyści z czytania

Zadanie polegało na przygotowaniu autorskiego programu i jego realizacji w zakresie działań kulturalno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Łodzi (szczególnie kwartału 3 ROCŁ Kilińskiego, Narutowicza, Składowa/Targowa, Tuwima oraz obie pierzeje ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Jaracza do ul. Narutowicza) przy współpracy z pobliskimi placówkami edukacyjnymi (przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami ponadpodstawowymi, świetlicami, a przede wszystkim Filią Biblioteki Miejskiej przy ul. Tuwima 46). Ich celem było uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z czytania i nabywania konkretnych kompetencji, sprzyjających aktywnemu udziałowi w ofercie bibliotecznej oraz w rynku czytelniczym i kulturalnym, w tym np. korzyści w postaci poszerzania doświadczeń poznawczych, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, kształtowania osobowości i wspierania osobistego rozwoju psychicznego, intelektualnego i społecznego.

20 września rozpoczęła się jego realizacja wokół Biblioteki Tuvim na ul. Tuwima 46 w pięknej zrewitalizowanej kamienicy.

Jest to bliźniaczy projekt do tego jaki realizowany był w Bibliotece Gdańskiej.  Polega na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców Łodzi z kwartału 3 ROCŁ.

Nasze działania zostały zaprojektowane tak, aby stanowiły ciągłość tematyczna. Podzielono je na pięć kategorii wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, młodzież w wieku powyżej 15 lat, osoby dorosłe oraz seniorzy. W każdej z grup odbyło się minimum 10 dwugodzinnych spotkań tematycznych. Większość spotkań zrealizowana została w Bibliotece Tuvim przy ul. Tuwima 46  w Łodzi zaś spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodzieżą - w ich placówkach.

W tej części miasta Galancik uczył dzieci gwary łódzkiej - łodzianizmów, zaprojektowaliśmy nowe ulice i skwery, na których posadzimy drzewa i posiejemy kwiaty - oczywiście na razie na makiecie ulicy, ale w przyszłości: kto wie?!

Spotkania oparte były na interaktywnej prezentacji filmu „Galante Historie”, stworzonego w ramach projektu „Co krok galanta historia”, jako narzędzie do twórczej pracy nad łodzianizmami, a co za tym idzie nad językiem. Prezentacja filmu została obudowana w formę teatralną, co jest dodatkową atrakcją dla dzieci i bazuje na żywym słowie, prezentowani]e będą książki min.„Każdy w Łodzi skwerek zna Staś – wróbelek”,

W każdej grupie zaplanowano warsztaty teatralno-językowo-muzyczno-plastyczne, nawiązujące do treści filmu, poszerzające zakres słownictwa, wspierające rozwój wzroku, dotyku, węchu, słuchu oraz naturalną ciekawość najmłodszych.

Podobne działania, ale już z literatura odpowiednio dobraną do wieku i potrzeb uczestników zaplanowane są dla dzieci szkolnych i dorosłych.

Odbywają się także warsztaty z dziennikarstwa, twórczego pisania, spotkania teatralne, wieczory autorskie, konkursy. Były bajki filozoficzne i praca z emocjami. Warsztaty z robotyki i wspólne wyjścia spacery ekologiczno-społeczne. W trakcie ponad 100 godzin warsztatowych spotkamy się z blisko 300 uczestnikami. Większość z nich to mieszkańcy najbliższej okolicy.

Zadanie 11 zrealizowane zostało w ramach  działań „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” (WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Aktualności projektowe

Działania kulturowo-edukacyjne i szkoleniowe dla niesamodzielnych osób dorosłych

Zadanie polega na przeprowadzeniu animacji kulturalno–edukacyjnej oraz działań szkoleniowo-instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych dla: mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej  przy ul. Narutowicza 4, dwóch mieszkań chronionych dla osób z pieczy zastępczej  przy ul. Narutowicza 12, mieszkania chronionego dla osób z pieczy zastępczej  przy ul. Tuwima 33, Domu Dziennego Pobytu przy ul. Tuwima 33 oraz Punktu Pracy Socjalnej przy ul. Tuwima 35.

Realizację zadania rozpoczęliśmy od wspólnego pikniku w pięknej przestrzeni Domu Dziennego Pobytu, na które zaprosiliśmy mieszkańców kamienicy oraz młodzież z pobliskich szkół.

Obecnie realizowane są warsztaty planujące inicjatywę dla seniorów z Domu Dziennego Pobytu, mieszkańców mieszkania chronionego oraz dla innych chętnych osób starszych oraz młodzieży, w tym młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą z terenu Łodzi, i innych mieszkańców obszaru 3ROCŁ.

Międzypokoleniowe warsztaty współpracy międzypokoleniowej w formule Memory caffe odbywają się w przestrzeniach Biblioteki Tuvim.

Organizowane są także warsztaty animacji lokalnej, lokalnego planowania działań, mobilizowania innych do działania. Odbywają się one w trakcie warsztatów filmowych i teatralnych, podczas pracy nad materiałem filmowym.

Zadanie 2.7 zrealizowane zostało w ramach  działań „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” (WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Niekongres animatorów kultury 2021

W tym roku wzięliśmy udział w IV edycji NieKongresu Animatorów Kultury, odbywającego się w Lublinie od 1 do 3 lipca 2021 roku. Jest to najważniejsze spotkanie środowisk animatorów kultury z całej Polski. Tegorocznym gospodarzem NieKongresu była młodzież, dlatego to właśnie o niej rozmawialiśmy - o udziale młodzieży w kulturze, jak i kulturze młodzieży.

NieKongres był niesamowitą okazją do podjęcia dyskusji na temat animacji kultury w kontekście społecznym, jak i jej przyszłości. Była to okazja, by porozmawiać, zarazić się inspiracją i spotkać wielu fascynujących ludzi, z olbrzymią wiedzą oraz doświadczeniem.

Art Puzzle - cztery okna/cztery spojrzenia

Założeniem projektu Art. Puzzle - cztery okna /cztery spojrzenia jest stworzenie wielomiesięcznej wystawy interdyscyplinarnej w przestrzeniach Stowarzyszenia Kamienica 56. Ekspozycja będzie ewoluowała w trakcie jej trwania zarówno dzięki ingerencji odbiorów, którzy będą mogli częściowo wpływać na jej kształt, jak i zmysłu kuratora wystawy.

Cztery okna /cztery spojrzenia to – oczywiste – odniesienie do czterech narodowości związanych z historią Łodzi. Nie chcemy jednak ograniczać się tylko do tej powszechnej i mocno eksploatowanej sfery skojarzeń i działań w tkance miasta. Zależy nam na poszerzeniu spektrum doświadczeń i odniesień kulturowych odbiorcy naszych działań. W polu naszego zainteresowania znajdą się zatem m.in. odwołania do (czterech podstawowych) emocji, (czterech) pór roku, (czterech) stron świata, (czterech) żywiołów i innych elementów łączących się z historią Łodzi i jej mieszkańców.

Planujemy wobec tego przygotować wystawę, dzięki której będziemy „zaglądać”, „podpatrywać”, przyglądać się oknom, łódzkim podwórkom, wspólnemu, rodzinnemu spędzaniu czasu wolnego. Jednym z naszych celów będzie zestawienie perspektywy historycznej ze współczesnością, skonfrontowanie przeszłości z obecną, największą od lat w naszym mieście rewitalizacją.

Wspólnie z odbiorcami spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co nam takie porównywanie doświadczeń przeszłych i obecnych daje, co dzięki temu zyskujemy, jak możemy to wykorzystać. Wystawa w zamierzeniu ma mieć charakter wielopokoleniowy, odwoływać się do różnych sposobów i środków narracji. Zależy nam, aby uczynić dorosłych i seniorów źródłem informacji i wspomnień zarówno własnych, jak i tych zapamiętanych z opowieści matek czy babek, które w czasie rozmów, warsztatów czy wywiadów przekażą najmłodszym, dzieciom, wnukom.

W miarę możliwości postaramy się, aby na ekspozycji znalazły się archiwalne zdjęcia, nagrania audio, rekwizyty, odtworzone zabawki, którymi bawiły się dzieci na łódzkich podwórkach i domach. W trakcie trwania ekspozycji planujemy spotkania, warsztaty i koncert, nawiązujące do tematyki wystawy. Młodszym dzieciom zaproponujemy gry i zabawy podwórkowe oraz zajęcia polisensoryczne jeśli będzie możliwość spotykania się na żywo. Do wystawy powstanie audiodeskrypcja wraz z nagraniem z wirtualnego spaceru po ekspozycji. Pod nadzorem profesjonalnej kuratorki wystawę przygotują wspólnie seniorzy i dzieci - seniorzy m.in. w trakcie spotkań z kontynuowanego cyklu Miejsca bez tożsamości, dzieci - w czasie specjalnie opracowanych warsztatów muzealniczych. Dzięki temu ekspozycja będzie miała różne „okna” i różne spojrzenia.

Aktualności projektowe