Działania kulturalno-edukacyjne na rzecz uświadamiania korzyści z czytania

20 września rozpoczęła się realizacja działań wokół Biblioteki Tuvim przy ul. Tuwima 46 w pięknej zrewitalizowanej kamienicy.

Jest to bliźniaczy projekt do tego, jaki realizowany był w Bibliotece Gdańskiej. Polega na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców Łodzi z kwartału 3 ROCŁ, mających na celu uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z czytania i nabywania konkretnych kompetencji, sprzyjających aktywnemu udziałowi w ofercie bibliotecznej oraz w rynku czytelniczym i kulturalnym, w tym np. korzyści w postaci poszerzania doświadczeń poznawczych, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, kształtowania osobowości i wspierania osobistego rozwoju psychicznego, intelektualnego i społecznego.

Zadanie 11 jest realizowane w ramach działań „Rewitalizacją Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8” (WND-RPLD.06.03.03-10-0001/16).

Dodaj komentarz