2014

Kultura życia od kuchni

Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki rozpoczyna nowy projekt pt. „KULTURA ŻYCIA OD KUCHNI”. Cykl działań zapobiegających używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież z grupy ryzyka, poprzez formy oddziaływania profilaktycznego. Projekt realizowany ze środków publicznych Małe Granty – wykaz ofert złożonych w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i liceów w wieku od 13 do 18 lat. Zajęcia będą odbywały się głównie w salach stowarzyszenia Kamienica 56. Pracownie są wyposażone w sprzęty i materiały dydaktyczne. Młodzi ludzie będą mogli zmierzyć się z różnymi dziedzinami sztuki (malarstwo, ceramika, rzeźba, tkactwo, rękodzieło). W salach stowarzyszenia stworzone zostanie zaplecze gastronomiczne. W tym czasie młodzież spotykać się będzie także z psychologiem i arteterapeutą. Chcemy aby młodzież miała okazję skonfrontować się z różnymi stylami życia, sposobami spędzania wolnego czasu, rozwijania pasji i spotykała nowych ludzi, w tym rówieśników. Głównym założeniem projektu jest edukowanie przez stawianie dobrych wzorców i uczenie się, jak zagospodarować czas wolny.

10827954_409445945887587_8190070396843700699_o
10364009_407021429463372_4300251177734333151_n
10314490_407783596053822_1476656030051648970_n
10903895_407773946054787_8640410041904356491_o

Skąd ty jesteś

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r”.

Projekt Stowarzyszenia „Kamienica 56” pt. „Skąd Ty jesteś? Odkrywanie kulturowych korzeni oraz poszukiwanie współczesnych inspiracji dla edukacji” adresowany jest do uczniów oraz dorosłych skupionych wokół szkół polonijnych.

Celem wszystkich działań jest popularyzacja tradycji i prezentacja współczesnej kultury jako źródła inspiracji dla nowocześnie rozumianej edukacji.

Projekt rozpoczyna się w lipcu, a jego zakończenie przewidziane jest na listopad 2014 roku.

Kraje, które zostały objęte programem to: Włochy, Francja, Irlandia i Norwegia.

Pierwszym zadaniem projektu jest zwrócenie uwagi na proces budowania świadomości kulturowych korzeni i wykorzystanie jej w procesie edukacji.

 Adresaci działań wezmą udział w warsztatach rękodzielniczych przybliżających kulturę ludowa Polski .

Druga część projektu obejmuje prezentację współczesnej polskiej książki dla dzieci: stworzenie pakietów książek, ich opisów i analizy oraz konspektów wspomagających pracę z książką (zarówno w szkole, jak i w mniej sformalizowanych sytuacjach). W tej części znajdą się też, adresowane do dzieci i dorosłych, warsztaty i spotkania w szkołach partnerów projektu.

„Polska współczesna książka dla dzieci. Materiały edukacyjne” to część projektu „Skąd Ty jesteś?” adresowanego do dzieci, nauczycieli i rodziców skupionych wokół Stowarzyszenia Polska Ludoteka Rodzinna z Este we Włoszech, Stowarzyszenia Rodziców Polskich w Dundalk, w Irlandii, Polskiej Szkoły w Bergen, Polskiej Wspólnoty Katolickiej w Lamezia Terme we Włoszech, Sobotniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego z Neapolu, polskiej szkoły w Toulouse’ie.

Przedstawione w materiałach edukacyjnych propozycje książek i aktywności objęły najciekawszych, współczesnych polskich autorów. Co ważne, książka jest tutaj traktowana jako tekst kultury, w którym równie ważne co warstwa językowe, są obraz i rola ilustracji.

Przygotowane materiały są odpowiedzią na potrzeby aktywnego uczestniczenia we współczesnej polskiej kulturze odbiorców projektu. A wybór konkretnych książek i propozycje aktywności zwracają uwagę na to, co istotne: proces edukacji powinien wspomagać i inspirować dziecko w rozwijaniu krytycznego myślenia, umiejętności świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Plakat-1
Tuluza spotkanie z ksiazkami 2

Niezależnie od miejsca zamieszkania. Celem różnorodnych działań jest wspieranie w budowaniu tożsamości, zadawanie istotnych pytań (i dzieciom, i dorosłym). Pomaganie w budowaniu wiedzy, która dziś – nie jest już dana raz i na zawsze.

Wszystkim materiałom przyświeca nadrzędna idea – książka, nawet jeśli ma być „lekturą szkolną” to punkt wyjścia do działania i dialogu.

Zachęcamy do własnej twórczości i przekształcania podanych pomysłów. Życzymy intrygujących spotkań z polskimi książkami dla dzieci.

Programem zostało objętych około 700 osób, jako bezpośrednich i pośrednich odbiorców.