2022

Animacje społeczno-kulturalne oraz szkolenia dla seniorów

Od listopada 2021 do września 2022 realizujemy działania animacyjno-społeczno-kulturalne dla 55 seniorów, podopiecznych Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sienkiewicza 79.

W ramach zadania przeprowadzimy spotkania "Jacy jesteśmy, każdy widzi; co możemy, tego się dowiemy", które mają na celu diagnostykę osób chcących uczestniczyć w gimnastyce profilaktycznej i wzmacniającej oraz przeprowadzenie dla chętnych diagnostyki funkcjonalnej wg. Testu Fullerton i Testu Tinetti.

Zapewnimy także warsztaty sprawnościowe "Sprawny senior" połączone z aktywnością ruchową na świeżym powietrzu.

Warsztaty rękodzielnicze "Twórczy senior uczy się i dzieli umiejętnościami" będą miały charakter twórczy i arteterapeutyczny. Będą to zajęcia m.in. z filcowania na sucho, makramy, tworzenia biżuterii, scrapbookingu, rysunku i malarstwa, a także księgi wspomnień czy opracowania programu wycieczek.

Przeprowadzimy także zajęcia warsztatowe z obsługi urządzeń mobilnych, a także lektorat z języka angielskiego.

Zorganizujemy spotkania ze specjalistami w formie wykładowo-warsztatowej, w tym z gerantopsychologiem, dietetykiem, terapeutą pamięci.

Raz w tygodniu będą się odbywały warsztaty "Aktywny i sprawny senior" z muzykoterapii, teatroterapii i tańca spontanicznego z elementami storytelling movement.

Projekt przewiduje również "Memory cafe", czyli spotkania towarzyskie seniorów zamieszkujących okolice.

Raz w miesiącu będą się odbywać wieczorki taneczne. Zorganizujemy także jednodniowe wycieczki po województwie łódzkim oraz wyjazd do teatru na spektakl teatralny w Warszawie.

Zadanie 5 jest realizowane w ramach  działań „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” (WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Animacje społeczno-kulturalne oraz szkolenia dla niesamodzielnych osób dorosłych

Od grudnia 2021 do września 2022 realizujemy działania animacyjno-społeczno-kulturalne dla 20 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Piotrkowskiej 142.

Zaplanowaliśmy dla nich zajęcia "Jestem bezpieczny", w ramach których zapoznamy ich z tematyką bezpieczeństwa na drodze w domu i w najbliższym otoczeniu. Zorganizujemy także m.in. spotkanie z policjantem, ratownikiem medycznym i strażakami.

Zorganizujemy spotkania ze specjalistami, w tym z dietetykiem, onkologiem i rehabilitantem.

Przewidujemy także warsztaty kulinarne "Zdrowie na talerzu" - wesprzemy i wzmocnimy umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami gospodarstwa domowego, zapoznamy uczestników z zasadami właściwego odżywania się i wdrażania zasad savoir vivre przy stole.

Zorganizujemy zajęcia z dogoterapii oraz warsztaty zoologiczne wraz z zajęciami o tematyce przyrodniczej.

Odbędą się także spotkania z dźwiękiem i ruchem o charakterze edukacyjno-artystycznym, związanym z grą na instrumentach.

Podczas zajęć "Magia świąt" odbędą się warsztaty plastyczno-techniczne, wykonamy wspólnie ozdoby świąteczne, przygotujemy świąteczne potrawy, a z powstałych prac powstanie ekspozycja w formie galerii.

Zorganizujemy spacery po Łodzi wraz ze zwiedzaniem muzeów, a także jednodniowe wycieczki autokarowe po województwie łódzkim.

Będą miały miejsce także warsztaty i pokazy naukowo-techniczne "Bliżej nauki i techniki".

Zapewnimy także dyżur psychologa dla pracowników Domu Dziennego Pobytu oraz rodziców i opiekunów podopiecznych.

Zadanie 6 jest realizowane w ramach  działań „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” (WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Działania twórcze dla niesamodzielnych kobiet

Od marca do września będziemy realizować warsztaty twórcze dla mieszkanek mieszkania chronionego przy ul. Sienkiewicza 56. Celem jest ich adaptacja do nowego otoczenia, przestrzeni mieszalnej oraz ułatwienie im samodzielnego funkcjonowania. Działania będą nakierowane na poszerzanie świadomości w obrębie własnych umiejętności, ich rozwijania oraz spolaryzowanie obszarów wymagających wsparcia terapeutycznego i ich niwelowania.

Wszystkie planowane działania będą miały  formę treningu i osiągnięcia kompetencji w takim zakresie, jak:

 • warsztaty kulinarne,
 • warsztaty arteterapii (plastykoterapia/rękodzieło, muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, drama, itp),
 • warsztat DIY (szycie, robótki ręczne)
 • warsztaty dogoterapii.

Łącznie przeprowadzimy 60 godzin zajęć szkoleniowych.

zadanie-32

Podczas warsztatów kulinarnych nauczymy wykonywać proste ciasto wegańskie, aby odczarować kuchnię bez produktów odzwierzęcych, przedstawimy zamienniki w kuchni wegańskiej, przeprowadzimy warsztaty gotowania baz do różnych zup, dań jednogarnkowych i dań ekonomicznych. Odbędzie się także warsztat makaronowy.

W ramach zadania przeprowadzimy także warsztaty arteterapeutyczne, czyli zajęcia rozwojowe nastawione na indywidualne potrzeby uczestniczek projektu (np. teatralne, filmowe, fotograficzne, taneczne, z twórczego pisania, muzykoterapii czy warsztaty samoobrony).

Z kolei podczas zajęć praktycznych uczestniczki będą mogły nauczyć się szycia ręcznego i naprawy własnych rzeczy, obsługi maszyny do szycia, tworzenia dekoracji okiennych, wyplatania, dziergania, a także aranżacji roślin w przestrzeniach mieszkalnych.

Zadanie 3.2 jest realizowane w ramach  działań „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” (WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zajęcia twórcze i artystyczne dla niesamodzielnych osób dorosłych

Od marca do września będziemy prowadzić warsztaty kompetencyjne dla 5 mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Sienkiewicza 79.

Podczas warsztatów kulinarnych nauczymy przygotowywać proste potrawy - dania jednogarnkowe, ciasta wegańskie i tradycyjne świąteczne wypieki, dania ekonomiczne, sałatki, pasty i bazy do zup.

Warsztaty arteterapeutyczne przewidują zarówno zajęcia muzykoterapeutyczne, jak i choreoteroapeutyczne.

Z kolei w ramach warsztatów filmowych odbędzie się pokaz wybranych przez uczestników filmów, spotkania w klubie dyskusyjnym oraz z zaproszonymi gośćmi (studentami, scenografem lub reżyserem według zainteresowania uczestników projektu).

Natomiast na zajęciach z prac ręcznych nauczymy wykonywać proste ozdoby dekoracyjne tworzone na potrzeby dekoracji przestrzeni, poprzez wyplatanie, szycie, wyszywanie, dzierganie lub malowanie.

Warsztatom będzie przyświecał dodatkowy cel, aby w trakcie zajęć powstały rzeczy, przedmioty, narzędzia, które nadadzą indywidualny charakter osobistym przestrzeniom, które zamieszkują uczestnicy zajęć.

Zadanie 4.2  jest realizowane w ramach  działań „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3” (WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Animacje społeczno-kulturalne dla niesamodzielnych osób dorosłych

Od maja do września będziemy realizować animacje społeczno-kulturalne dla mieszkańców obszaru 6 ROCŁ, przede wszystkim przebywających w nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 142, ul. Sienkiewicza 56 i ul. Sienkiewicza 79 (w tym w szczególności podopieczni Domów Dziennego Pobytu oraz mieszkańcy mieszkań chronionych, tj.: osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby z zaburzeniami psychicznymi i osoby z niepełnosprawnością ruchową). Ich celem jest adaptacja lokatorów mieszkań chronionych do nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej oraz asymilacja ich ze społecznością lokalną oraz budowanie więzi sąsiedzkich

W sumie odbędzie się:

 • 16 godzin działań animacyjnych
 • 1 piknik integracyjny
 • 3 imprezy podwórkowe.

Podczas pikniku integracyjnego „Poznajmy się” na podarku kamienicy przy ul. Sienkiewicz 56 zorganizujemy:

 • zabawy integracyjne i animacje
 • podwórkowy spektakl teatralny
 • występy chętnych z ośrodków objętych działaniami, w tym spektakl taneczny przygotowany przez podopiecznych z DDPdON „Cytrynowe skrzypce”
 • występ muzyczny seniorów z DDP Sienkiewicza 79.
 • pokaz pierwszej pomocy z użyciem fantomu.
 • gry i zabawy podwórkowe prowadzone przez animatora
 • wspólny grill i ciasto dla uczestników.

W ramach zadania zorganizujemy także grę terenową "Zielono Mi" w poszukiwaniu przyrody w mieście. Prowadzącym będzie przyrodnik/ornitolog. Stworzymy wspólnie przestrzeń dla ptaków miejskich i wspólnie zasadzimy zielnik sąsiedzki.

Przewidujemy także Podwórkowe love, czyli spotkanie przy posesji kamienicy Sienkiewicza 79. Będzie to okazja do wymiany ubrań, książek, bibelotów i itp., wymiany kontaktów sąsiedzkich (na zasadzie „kto w czym pomóc może”) oraz do przeprowadzenia wykładu dla pracowników ośrodków DDP i pracowników administracji jak pracować z podopieczymi i lokatorami, jak pojmować różnorodność i potrzeby ludzi z którymi na co dzień pracują, „jak mówić, żeby nas słyszano”.

W ramach zadania przeprowadzimy także międzysąsiedzkie animacje sportowe "Sprawniejsi, zdrowsi, szczęśliwsi". Przybierze to formę jogi podwórkowej, tańca terapeutycznego, a także wspólnego sadzenia roślin.

Zadanie 1 jest realizowane w ramach  działań „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” (WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Aktualności projektowe