2023

Łodzianie dla społeczeństwa przyszłości - Montessori Senior

W październiku 2023 roku rusza nasz innowacyjny projekt, który ma na celu podniesienie jakości wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Łodzi. Powstanie świetlica dla osób 60+ z deficytami neuropoznawczymi oraz wsparcie i organizacja wolontariatu wśród opiekunów seniorów.

montessori senior

 

Co oferujemy?

> Świetlica dla osób 60+: 1 października 2023 roku uruchomimy formę zdeinstytucjonalizowanej placówki wsparcia dziennego. Świetlica będzie działać przez 2 dni w tygodniu, przez 6 godzin dziennie. Głównym celem będzie poprawa jakości życia seniorów z deficytami neuropoznawczymi poprzez innowacyjne metody, takie jak Metoda Montessori Senior. Świetlica będzie prowadzona w oparciu o metody Montessori Senior i będzie wspierana merytorycznie przez specjalistów z Centrum Montessori Senior z Zalesia Górnego oraz o metody autorskie wypracowane podczas pracy z seniorami.

Co przewidujemy dla uczestników?

  • 10 miejsc dla seniorów 60+ w 12 miesięcznym programie terapeutyczno-wspierającym
  • Regularne spotkania 2 razy w tygodniu po 6 godzin (wtorek i czwartek w godz. 10:00- 16:00) w trakcie których uczestnicy będą korzystać z :
    zajęć jogi dla seniorów, zajęć z rehabilitantem, zajęć z muzykoterapeutą (masaże i koncerty muzykoterapeutyczne)
    zajęć z fitoterapii (w okresach letnich w naszym ogrodzie) zajęcia pamięciowe, terapii zajęciowej 1x1 orz innych, według wskazań gerontopsychologa, który raz w miesiącu będzie przeprowadzał indywidualne konsultacje z uczestnikami.
  • Wycieczki do ciekawych miejsc i spotkania z ciekawymi ludźmi.

> Hortiterapia: Nasz lokal, przy ul. Pomorskiej 96A posiada dostęp do ogrodu, co umożliwi włączenie hortiterapii do naszej oferty. Kontakt z roślinami pozytywnie wpływa na ogólną kondycję człowieka, co jest szczególnie istotne dla osób starszych.

> Wsparcie wolontariatu: W ramach projektu przewidujemy certyfikowane szkolenie warsztatowe z Metody Montessori Senior dla 24 wolontariuszy. Będą oni odgrywać kluczową rolę w naszej świetlicy, pomagając opiekować się seniorami i wzbogacając swoje doświadczenie praktyczne.

Projekt ma charakter innowacyjny, wprowadzając skuteczną metodę, jaką jest Metoda Montessori, do pracy z seniorami z deficytami neuropoznawczymi. Wspierając seniorów w ich środowisku, chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz poprawić jakość życia. Demencja to istotny problem społeczny, który będzie narastać wraz ze starzeniem się populacji. Nasz projekt ma na celu przeciwdziałanie temu trendowi i tworzenie skutecznych rozwiązań opieki nad seniorami.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Nasza kadra to certyfikowani terapeuci Metody Montessori Senior muzykoterapeuci, arteterapeuci i artyści. Placówka jest pod ścisłą opieką Centrum Montessori Senior z Zalesia Górnego.

montessori senior

Stworzymy przyjazne miejsce o domowym klimacie do którego zapraszamy Twoich bliskich.

UWAGA! Ilość miejsc będzie ograniczona! Co więcej, uprzedzamy, że tej jesieni przyjmujemy jedynie osoby sprawne ruchowo, gdyż część sal jest na piętrze i w tym roku nie ma możliwości dostania się tam na wózku czy z balkonikiem. Zbyt wąskie schody uniemożliwiają bezpieczne asystowanie wraz z balkonikiem.

Jedyny koszt uczestnictwa to dopłata do stawki żywieniowej gdyż uczestnicy w świetlicy otrzymają drugie śniadanie i obiad.

Projekt świetlicy realizowany jest jako zadanie publiczne na podstawie Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO - Edycja 2023 Priorytet 2-4.

Spacery po zrewitalizowanej Łodzi

Zapraszamy do udziału w naszym projekcie spacerów z przewodnikiem, który pozwoli zgłębić historię, kulturę i piękno Łodzi. We współpracy z lokalnymi ekspertami, przygotowaliśmy 4 wyjątkowe spacery dla mieszkańców obszaru Projektu 1, okolic Centrum Wspierania i Rehabilitacji Społecznej oraz wszystkich mieszkańców miasta.

spacery po zrewitalizowanej Łodzi

Nasze spacery mają na celu jednoczenie mieszkańców i budowanie kapitału społecznego poprzez wspólne odkrywanie tajemnic miasta.

W trakcie spacerów zaprezentujemy najważniejsze miejsca, ciekawe architektonicznie budynki i tajemnicze zakamarki Łodzi.

Dowiesz się o przemianach zachodzących w mieście, zwracając uwagę na nowe funkcje społeczne w wyniku prowadzonej rewitalizacji.

Zapraszamy na następujące spacery:

1. Śródmieście - Tożsamość, Historia, Teraźniejszość - Stare "spotyka" nowe (10 września 2023 r., godz. 10.00): zabierzemy uczestników ulicami Śródmieścia, od Wschodniej przy Północnej. Przybliżymy historię kamienic, sklepów, miejsc spotkań dawnych mieszkańców i ich kulturowe zróżnicowanie.

MIEJSCE ZBIÓRKI: ul. Wschodnia 18

2. Gdzie się podziali kochankowie z ulicy Kamiennej - nowe oblicze ulicy Włókienniczej (17 września 2023 r., godz. 10:00): przez ulice Włókiennicza, Wschodnia i Rewolucji zabierzemy uczestników w podróż przez przemiany obszaru ROCŁ. Odkryjemy także willę Hilarego Majewskiego oraz inne zabytkowe miejsca.

MIEJSCE ZBIÓRKI: Skwer Aliny Margolis, ul. Kilińskiego/Jaracza

3. Nawrot Wczoraj i Dziś - Rewitalizacja na Otwartym Sercu (24 września 2023 r., godz. 10:00): podczas tego spaceru historycznego przeszukamy ulicę Nawrot od Piotrkowskiej do Kopcińskiego. Pokażemy fascynującą historię tej wielokulturowej ulicy oraz dawnych mieszkańców. Opowiemy także o zrewitalizowanych budynkach i ich nowych społecznych funkcjach.

MIEJSCE ZBIÓRKI: róg ul. Piotrkowskiej i Nawrot

4. Nowe Centrum Łodzi - miasto od nowa (1 października 2023 r., godz. 10:00): spacer rozpoczniemy w Parku Moniuszki, opowiadając historię jego powstania oraz o Kolei Fabryczno-Łódzkiej. Odwiedzimy również znane miejsca, takie jak Dworzec Łódź Fabryczna oraz zabytkową elektrociepłownię.

MIEJSCE ZBIÓRKI: Park Moniuszki przy pomniku Stanisława Moniuszki/od ul. Narutowicza

Nasze spacery będą wyjątkową okazją do odkrywania miasta w towarzystwie ekspertów. Wszystkie wycieczki są otwarte dla każdego, niezależnie od wieku czy zainteresowań. Uczestnictwo jest bezpłatne, a każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne.

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Jogowo Zdrowo Międzypokoleniowo

W najbliższych miesiącach zaproponujemy projekt skierowany do seniorów oraz dzieci w wieku 9-13 lat z dzielnic Widzew, Śródmieście, Polesie i Bałuty. Przewidziane działania będą koncentrować się wokół promocji zdrowia poprzez sport, rekreację oraz integrację międzypokoleniową.

Jogowo Zdrowo Międzypokoleniowo

Co proponujemy?

Zajęcia ruchowe z elementami jogi: W ciągu września i października 2023 zaoferujemy cykl 13 godzin nieodpłatnych spotkań trwających po godzinie. Podczas tych spotkań uczestnicy będą uczyć się podstaw jogi w atmosferze wspólnej zabawy. Dodatkowo, dzieci i seniorzy będą mieć okazję doświadczyć arteterapii w ruchu, tańca intuicyjnego oraz relaksacji przy dźwiękach muzyki.

Warsztat podsumowujący: Jego kulminacją będzie trzygodzinne spotkanie, w trakcie którego seniorzy przekształcą się w nauczycieli, prowadząc mini lekcję dla dzieci. Zakończymy warsztat poczęstunkiem oraz koncertem relaksacyjnym.

Zajęcia zaplanowane są na wrzesień i październik, przewidujemy je we wtorki i co drugą sobotę przed południem.

Joga oraz inne proponowane przez nas aktywności mają wiele korzyści dla zdrowia. U seniorów zauważalna jest poprawa samopoczucia, koordynacji, siły oraz nastrój. Dla dzieci jest to świetna alternatywa dla spędzania czasu przed ekranem, jednocześnie wpływając pozytywnie na ich rozwój fizyczny i emocjonalny.

Zapraszamy!

Chcemy zareagować na potrzebę aktywizacji seniorów oraz promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci. Dołącz do nas i odkryj, jak ruch może wpłynąć na Twoje życie oraz budować pozytywne relacje międzypokoleniowe!

Projekt jest realizowany w ramach "Mikrogranty dla Seniorów 2023" - zadania realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS ze środków Budżetu Miasta Łodzi.

Działania instruktażowo-szkoleniowe i informacyjno-edukacyjne wokół Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz ul. Tuwima 12a

Od marca do czerwca 2023 realizowaliśmy działania instruktażowo-szkoleniowe oraz informacyjno-edukacyjne wspomagające wprowadzenie nowych funkcji społecznych w zmodernizowanych nieruchomościach na obszarze Projektu 2 ROCŁ, tj. Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz ul. Tuwima 12a. 

Zorganizowaliśmy cykl spotkań dla seniorów "Bezpieczeństwo WŁĄCZAM!". Mieszkańcy powyższej 60 roku życia z obszaru projektu 2 ROCŁ i jego najbliższej okolicy mogli wziąć udział w spotkaniu na temat bezpieczeństwa w mieście oraz w zajęciach poszerzających umiejętności cyfrowe. Spotkania odbyły się w Mediatece MeMo.

Z kolei uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zaprosiliśmy do udziału w konkursie plastycznym "Bezpieczny świat Internetu", w którym mogły się wykazać znajomością zasad cyberbezpieczeństwa.

Natomiast kobietom zaproponowaliśmy zajęcia z zakresu samoobrony, podstaw pomocy przedmedycznej oraz wspierające budowanie ich poczucia bezpieczeństwa.

W ramach zadania odbyły się także warsztaty plenerowe dla lokalnej społeczności "Miasteczko bezpieczeństwa". Przestrzeń wydarzenia została podzielona na strefy, których tematem przewodnim było „Bezpieczne dziecko”. Działania w strefach miały charakter edukacyjny, informacyjny i warsztatowy. Przeprowadziliśmy je w formie gier, konkursów, quizów i warsztatów.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2 (WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Działania kulturalno-edukacyjne wspomagające wprowadzenie nowej funkcji społecznej wokół Teatru PINOKIO przy ul. Sienkiewicza 75/77

W marcu 2023 przystąpiliśmy do 3-miesięcznej realizacji usługi o charakterze działań kulturalno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie funkcji społecznej w postaci Teatru PINOKIO, który został przeniesiony do odnowionych budynków po dawnej fabryce przy ul. Sienkiewicza 75/77.

Celem zadania było włączenie w życie społeczne i kulturalne dzieci i młodzieży mieszkających i uczących się na obszarze projektu 6 ROCŁ i jego najbliższej okolicy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, poprzez organizację zajęć, spotkań i warsztatów w ramach świetlicy kreatywnej oraz organizację konkursu z elementami warsztatowymi. Efektem tych działań było wyzwolenie potencjału drzemiącego w młodych mieszkańcach obszaru, otworzenie ich na różne formy działań twórczych jako ciekawą alternatywę na spędzanie czasu wolnego oraz wspieranie walki z wykluczeniem społecznym i kulturalnym dzieci i młodzieży.

W ramach projektu stworzyliśmy świetlicę kreatywną, w której organizowaliśmy zajęcia, warsztaty w celu budowania relacji dzieci i młodzieży z Teatrem, rozwijania ich kreatywności oraz kompetencji miękkich i twardych oraz przeprowadzania wizyt w instytucjach kultury i innych miejscach związanych z tematyką zajęć prowadzanych w świetlicy.

Zorganizowaliśmy wycieczkę:

  • na wystawę Black World
  • do siedziby Akademii Sztuk Plastycznych w Łodzi
  • na wystawę Van Gogh.

Przeprowadziliśmy także drużynowy konkurs artystyczny „Pinokio – Nowy na Dzielni” z elementami warsztatowymi dla dzieci i młodzieży, obejmujący mniej upowszechnione dziedziny twórczości, tj.: np. performance, instalację, sztuki wizualne, film dokumentalny, Street art, Land art.

Projekt przewidywał także działania kulturalno-edukacyjne budujące i rozwijające dialog międzypokoleniowy oraz wspierające włączenie w lokalne życie społeczno-kulturalne osób należących do grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym celu zorganizowaliśmy Interaktywne Łódzkie Spektakle w formie działań teatralnych i parateatralnych.

Oprócz tego odbyły się również pikniki i gry terenowe.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6 (WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.