ZADANIE 6. Wydarzenia kulturalne dla dzieci w czasie wakacji

Zadanie  zrealizowane w ramach  działań

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3” (WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17) 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zadanie zakłada przeprowadzenie działań kulturalno-edukacyjnych w formie warsztatów artystycznych, w trakcie przerwy wakacyjnej, na rzecz dzieci i młodzieży ze środowiska, szczególnie zamieszkujących obszar 7 i 8 ROCŁ. Działania będą realizowane  we współpracy z okolicznymi placówkami edukacyjnymi (w szczególności szkołami podstawowymi), Biblioteką Gdańską i okolicznymi instytucjami kultury (np. MS2, teatr Arlekin, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Urząd Miasta Łodzi ). Działania kierowane są do 50 uczestników

“Pochodzi się po/z Łodzi”

W programie:

  • gry i zabawy w plenerze
  • warsztaty kreatywne, teatralne, plastyczne, rękodzielnicze, reporterskie, detektywistyczne, kuglarskie
  • wyjścia do teatru i muzeum, urzędu
  • akcje społeczne z uśmiechem

Dodaj komentarz