29 stycznia 2016 roku zapraszamy na Wernisaż Ilony Woźniak

Serdecznie zapraszamy na:

Wernisaż Ilony Woźniak

Termin:

29 stycznia 2016 r.

o godzinie 19.00

w siedzibie

Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki

Kamienica 56

ul. Sienkiewicza 56 w Łodzi