Projekt „Edu Rewolucje”

W dniach od 9-15 sierpnia odbędzie się

Wakacyjna Szkoła Liderów Nowoczesnej Edukacji.

Zapraszamy do udziału nauczycieli ze szkół polonijnych
oraz animatorów kultury z ośrodków polonijnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task „Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2015.”