O NAS

Jeśli  zajrzałeś na tę stronę, to zapewne jesteś człowiekiem z szerokimi zainteresowaniami, otwartym i poszukującym.

Witamy serdecznie!

Znajdziesz u nas wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin, dowiesz się jakie zajęcia i warsztaty organizujemy, znajdziesz kontakt do ludzi z pasją, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą, znajdziesz informacje o wydarzeniach artystycznych jakie organizujemy w naszej Galerii oraz w jakich przedsięwzięciach artystycznych i nie tylko bierzemy udział.

Zapraszamy do zwiedzenia strony i do naszej przytulnej siedziby, która mieści się w KAMIENICY
przy ul. Sienkiewicza 56 w Łodzi.

***

Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki zostało partnerem w projekcie

http://www.creativepoland.eu/css/img/logo.png

Creative Poland to:

1. budowanie partnerstwa na rzecz polskiego sektora kreatywnego. Creative Poland stara się włączyć do wspólnych działań organizacje, firmy i instytucje, które współtworzą i kreują sektor kreatywny w Polsce, wyznaczają nowe trendy i nową jakość w podejściu do szeroko pojętej kreatywności.

2. zapraszanie indywidualnych osób z sektora kreatywnego, które mogą skorzystać z naszych nieodpłatnych usług doradczych, szkoleniowych, coachingowych oraz e-learningu.

3. budowanie sieci powiązań pomiędzy osobami, firmami, organizacjami, instytucjami, samorządami. Wszystko po to, aby sektor kreatywny współdziałał i rozwijał się lepiej. W tym celu organizowane są różne  warsztaty i konferencje – dyskutujemy nad tym, co możemy wspólnie zmienić.

 Więcej na stronie: www.creativepoland.eu

***

PROJEKT NA ROK 2014

Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki rozpoczyna nowy projekt pt. "KULTURA ŻYCIA OD KUCHNI".

Cykl działań zapobiegających używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież z grupy ryzyka, poprzez formy oddziaływania profilaktycznego.
Projekt realizowany ze środków publicznych Małe Granty – wykaz ofert złożonych w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i liceów w wieku od 13 do 18 lat.
Zajęcia będą odbywały się głównie w salach stowarzyszenia Kamienica 56.
Pracownie są wyposażone w sprzęty i materiały dydaktyczne. Młodzi ludzie będą mogli zmierzyć się z różnymi dziedzinami sztuki (malarstwo, ceramika, rzeźba, tkactwo, rękodzieło).
W salach stowarzyszenia stworzone zostanie zaplecze gastronomiczne.
W tym czasie młodzież spotykać się będzie także z psychologiem i arteterapeutą.
Chcemy aby młodzież miała okazję skonfrontować się z różnymi stylami życia, sposobami spędzania wolnego czasu, rozwijania pasji i spotykała nowych ludzi, w tym rówieśników.
Głównym założeniem projektu jest edukowanie przez stawianie dobrych wzorców i uczenie się, jak zagospodarować czas wolny.
Pełny program projektu można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do obserwowania naszych działań.
***

 

PROJEKT NA ROK 2014

 

Chcieliśmy poinformować, że „Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56” w 2014 roku, bierze udział w międzynarodowym projekcie.

 

Projekt nosi tytuł „Skąd ty jesteś? Odkrywanie kulturowych korzeni oraz poszukiwanie współczesnych inspiracji dla edukacji”.

 

Projekt rozpoczyna się w lipcu, a jego zakończenie przewidziane jest na listopad 2014 roku.

 

Kraje, które zostały objęte programem to: Włochy, Francja, Irlandia i Norwegia.

 

Zespół autorek projektu tworzą: Anna Mrozińska – Szmajda, Katarzyna Szpilkowska i Iwona Pietrzak.

 

Projekt związany jest z prezentacją współczesnych osiągnięć kultury polskiej, na przykładzie najlepszych polskich książek dla dzieci.

 

Współczesna polska książka dla dzieci stoi na bardzo wysokim poziomie i doceniana jest na świecie – zarówno pod względem literackim, jak i graficznym. Zdobywa nagrody w prestiżowych konkursach.

 

Dzięki projektowi dzieci uczące się w szkołach polonijnych, będą miały możliwość obcować z aktualną kulturą polską w pełnym jej spektrum.

Biblioteki szkół polonijnych, powiększymy o zbiory współczesnych polskich książek dla dzieci. Obok klasyki uczniowie będą mogli cieszyć się współczesnymi pozycjami książkowymi. Pragniemy, aby stały się one punktem wyjścia do zabawy i nauki.

Polska literatura dziecięca, może stanowić również olbrzymią pomoc dla dorosłych, w trudnych momentach procesu edukacyjnego i wychowawczego.

 

Dorośli adresaci projektu otrzymają profesjonalne materiały szkoleniowe do książek.

Specjalnie przygotowane scenariusze wraz z opisami pokażą szczegółowo, jak daną książkę można wykorzystać w procesie edukacyjnym. Kadra szkoleniowa uczestnicząca w projekcie, składa się ze specjalistów mających wieloletnie doświadczenie i wykształcenie kierunkowe.

 

Przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne o współczesnej polskiej książce dla uczniów, oraz szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

 

Przypomnimy polskie tradycje, zwyczaje i obrzędy. Wrócimy do kulturowych korzeni.

Warsztaty edukacyjne pozwolą zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę z zakresu tradycyjnego rzemiosła artystycznego.

 

Adresatami projektu są dzieci, które uczęszczają do szkół polonijnych, oraz ich rodziny i nauczyciele.

 

Programem chcemy objąć około 700 osób, jako bezpośrednich i pośrednich odbiorców projektu.

W przyszłości ta liczba ma szansę się powiększyć.

 

Materiały edukacyjne projektu "Skąd Ty jesteś?"(klik)

 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r”.

 

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task “Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2014”.

 

***

Projekt na rok 2015

PROJEKT "EDU REWOLUCJE"

W dniach od 9-15 sierpnia odbędzie się
 Wakacyjna Szkoła Liderów Nowoczesnej Edukacji.
 Zapraszamy do udziału nauczycieli ze szkół polonijnych
oraz animatorów kultury z ośrodków polonijnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task „Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2015.”

Strona internetowa projektu "Edu Rewolucje"(klik)

 ***

„Dziecięca Konferencja Klimatyczna” 25-28 listopad 2015 w Sodertajle 

Na “Dziecięcą Konferencję Klimatyczną”, która odbędzie się 25-28 listopada w Sodertajle zostało zaproszonych dwoje dzieci z Polski.
Do Szwecji pojedzie Ania i Krystian wraz z opiekunem Aleksandrem. Dzieci będą ambasadorami reprezentującymi nasz kraj.
Zaproszenie w Polsce zostało skierowane tylko do naszej organizacji. Na konferencję przyjedzie po 2 dzieci z 25 państw świata.
Naszych ambasadorów będzie wspierała firma Tönsmeier.
 
Jednym z głównych założeń firmy Tönsmeier jest ochrona naturalnych zasobów.
“Oznacza to zachowanie w sposób najkorzystniejszy i ekologicznie sensowny wartości, jaką przedstawiają różne rodzaje odpadów”.
Tymi zadaniami zajmują się Centra Fachowe firmy, wyspecjalizowane w przetwarzaniu określonych frakcji materiałów, posiadające nowoczesną wiedzę technologiczną oraz kompetentnych pracowników. Dzięki tej działalności firma Tönsmeier przyczynia się do zachowania i wzmacniania środowiska naturalnego. Firma wytwarza surowce wtórne oraz energię i w ten sposób pomaga chronić naturalne zasoby ziemi.
Firma Tönsmeier jest zwolennikiem edukacji środowiskowej od najmłodszych lat, dlatego też przygotowuje różnego rodzaju akcje, wspólnie z przedszkolami i szkołami. Ochrona środowiska dla firmy jest sprawą priorytetową (przygotowane na podstawie informacji ze strony Tönsmeier).
Jesteśmy dumni, że nasze działania wspiera firma dbająca o ochronę środowiska naturalnego. Kolejne informacje dotyczące konferencji już
wkrótce.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Pani Prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska
 objęła Patronatem Honorowym uczestnictwo naszych dziecięcych ambasadorów,
 a tym samym uczestnictwo dzieci z Polski w Children's Climate Conference 2015 
w Sodertalje - Szwecja.
Dziękujemy Pani Prezydent.

***

 

 

Statut stowarzyszenia

Władze stowarzyszenia

Dane stowarzyszenia

 

Dodaj komentarz