Ostatni przystanek projektu „Skąd Ty jesteś?” Francja – Tuluza

Jedziemy do Francji.
Ostatni nasz przystanek będzie w Tuluzie.
„Szkoła została stworzona przez stowarzyszenie Apolina. Rozpoczęliśmy działalność 8 listopada 2008 r. Szkoła Polinka w Tuluzie jest otwarta dla dzieci z rodzin polskich i francusko-polskich mieszkających w Tuluzie i okolicach. Zawartość pedagogiczna jest przygotowywana przez dyplomowanych i doświadczonych nauczycieli. Lekcje są dostosowane do wszystkich poziomów znajomości języka i do wieku dzieci. Naszym celem jest również stworzenie miejsca atrakcyjnego dla dzieci, przestrzeni nauki języka, lecz także platformy spotkań i wymiany doświadczeń dla rodzin.
Pierwszym założeniem nauczania Polskiej Szkoły w Tuluzie jest wspomaganie u dziecka:
  • Uwrażliwienia na język polski poprzez zabawy edukacyjne,
  • Przygotowania do pogłębionej nauki języka polskiego w przyszłości,
  • Stymulacji jego umiejętności zmysłowych w celu harmonijnego rozwoju,
  • Uspołecznienia poprzez gry i zabawy grupowe i wymagające współpracy,
  • Uświadomienia sobie swoich umiejętności i kreatywności,
  • Przygotowania jego integracji w przedszkolnym i szkolnym systemie edukacyjnym.
Dla rodzin uczęszczanie do Polskiej Szkoły w Tuluzie pozwala na:
  • Zapoznanie się z pomysłami na gry i zabawy edukacyjne w języku polskim, do wykorzystania w domu,
  • Spotkanie innych rodziców i wymianę doświadczeń, poszerzenie kręgu znajomych oraz włączenie się w działania kulturalne prowadzone przez stowarzyszenia polsko-francuskie.” Źródło informacji
Projekt „Skąd Ty jesteś? Odkrywanie kulturowych korzeni oraz poszukiwanie współczesnych inspiracji dla edukacji” adresowany jest do uczniów oraz dorosłych skupionych wokół szkół polonijnych.
Celem wszystkich działań jest popularyzacja tradycji i prezentacja współczesnej kultury jako źródła inspiracji dla nowocześnie rozumianej edukacji”.

Więcej informacji o projekcie tutaj

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r”.

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task „Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2014”.

Dodaj komentarz