Polska Szkoła w Bergen – rozpoczynamy realizację projektu

Rozpoczynamy realizację projektu „Skąd ty jesteś? – odkrywanie kulturowych korzeni oraz poszukiwanie współczesnych inspiracji dla edukacji” od Polskiej Szkoły w Bergen.

Szkoła powstała w 2009 roku.

Realizuje program nauczania z języka polskiego, historii i geografii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie na wszystkich szczeblach edukacji.

Jej głównym celem jest krzewienie kultury polskiej, literatury i tradycji wśród dzieci rodzin polonijnych mieszkających w Norwegii.

Do szkoły uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Uczą się w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.

Zajęcia przygotowane dla dzieci i dorosłych prowadzić będą: 
Anna Mrozińska – Szmajda, Katarzyna Szpilkowska i Iwona Pietrzak. 

Zaproponowane warsztaty i zajęcia związane będą z kulturą i tradycją polską.

Celem projektu jest popularyzacja tradycyjnej i prezentacja nowej polskiej kultury, jako inspiracji i narzędzia w edukacji.

Pierwszym zadaniem projektu jest przypomnienie jego adresatom-uczniom szkół polonijnych,
ich opiekunom-nauczycielom oraz rodzicom kulturowych korzeni.
Planujemy warsztaty rękodzielnicze, które odświeżą i uzupełnią wiedzę o polskiej tradycji i 
przybliżą polskie zwyczaje i obrzędy.
Dadzą praktyczne umiejętności z zakresu tradycyjnego rzemiosła artystycznego.
Tematyka i warsztaty związane będą m.in. z polską wycinanką ludową.
Zorganizujemy również zajęcia rekreacyjne, mające na celu integrację środowiska polonijnego w Bergen.

Drugi człon projektu to prezentacja najlepszych współczesnych osiągnięć kultury polskiej, 
na przykładzie książek dla dzieci. 
Nauka pełnego z nich korzystania (specjalnie przygotowane scenariusze zajęć). 
Współczesna polska książka dziecięca stoi na bardzo wysokim poziomie i doceniana jest w świecie 
zarówno pod względem literackim jak i graficznym. 
Świadczą o tym liczne nagrody zdobywane przez polskie książki w prestiżowych konkursach. 

Chcielibyśmy aby dzieci uczące się w szkołach polonijnych miały możliwość obcowania z 
aktualną polska kulturą w pełnym jej spektrum. 
Obok klasyki mogły cieszyć się kontaktem ze współczesnymi, świetnymi 
polskimi pozycjami książkowymi. 
Mogą być one punktem wyjścia zarówno do zabawy jak i nauki. 
Będą stanowić pomoc również dla dorosłych - w trudnych momentach 
procesu edukacyjnego i wychowawczego.
Chcemy uzupełnić biblioteki szkół polonijnych o pakiety najlepszych współczesnych książek.

W Polskiej Szkole w Bergen będziemy we wrześniu.
Relacje z tych spotkań, zamieścimy wkrótce.
 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r”.

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task „Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2014”.

Źródło zdjęć

Dodaj komentarz