To, co daje radość i zapał do dalszej pracy

Oto fragment listu, który otrzymałyśmy po wizycie w Polskiej Szkole w Bergen. Pracujemy bo wierzymy w słuszność idei a dzięki takim słowom czujemy się wspaniale. Bardzo dziękujemy.

…Jako szef Rady Rodziców Polskiej Szkoły szczególnie chciałbym jeszcze raz podziękować za prowadzone przez Panie warsztaty, które w całości spełniły nasze oczekiwania. Budowanie i umacnianie w dzieciach poczucia własnej wartości, przynależności kulturowej, czy świadomości narodowej w oparciu o polskie tradycje, kulturę i sztukę, jest niezwykle ważne i potrzebne szczególnie naszym dzieciom – wzrastającym na obczyźnie, w warunkach globalizacji nie tylko kulturowej lecz niestety obyczajowej, źle pojętej tolerancji i rozluźnienia moralnego w imię przejaskrawionej koncepcji prawa do samostanowienia o sobie, wpajanych już od najmłodszych lat.
Osobiście żałuję, iż nie mieliśmy okazji spotkać się w niewielkiej grupie i porozmawiać spokojnie na podobne tematy. Ufam, iż nadarzy się jeszcze okazja 🙂

Dodaj komentarz