Wizyta studyjna w mieście Thessaloniki, Grecja

Relacja z kolejnej wizyty studyjnej członkini naszego stowarzyszenia Marty Bileckiej.
Wizyta studyjna w mieście Thessaloniki, Grecja
Projekt „Polityki publiczne europejskiej jakości” został zrealizowany w lipcu 2017 ramach mobilności ponadnarodowej jako Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, którego realizatorami były Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Jako współuczestnik części artystycznej oraz kulturalno- edukacyjnej w Stowarzyszeniu Kamienica 56/Fundacja Cukrzyca 24 miałam możliwość konfrontacji w ramach polityk publicznych z innymi organizacjami, przedsiębiorcami i jednostkami samorządowymi w greckim mieście Thessaloniki. Naszymi gospodarzami byli: Atena (Athina Mourtiadou), Dimitrios, Achilles Patsiatzis i Cecilia Nicklaus. Organizacja Mediterranea (Media Terra Nea) korzysta z unijnego programu Erasmus+ na lata 2014-2020, który jest wynikiem połączenia programów m.in. „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Dotyczy on edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat. Odpowiedzialność za realizację programu Erasmus+ ponosi Komisja Europejska, która na bieżąco zarządza budżetem oraz określa priorytety, cele i kryteria programu.
Spotkania z innymi organizacjami non-profit tj. Media Project – Civil Society Dialogue, Business Mentality, GEF Project czy AddArt, dały wgląd w funkcjonowanie ich organizacji oraz modele działań i zarządzania.
Organizacja Mediterranea korzystając z ogólnych zadań Erasmus+ promowania idei uczenia się przez całe życie, na co dzień zajmuje się m.in. problemem uchodźców. Ich projekty skierowane są do bezrobotnych dorosłych, których szkoli w zakresie pracy i praktycznych działań, co pozwala im podnieść swoje umiejętności na poziomie podstawowym np. szycie, zajęcia rękodzielnicze, co w przyszłości może ich budżet. Ponadto szerzy wartości estetyczne organizując warsztaty fotograficzne dla młodzieży.
Organizacja AddArt podzieliła się swoją metodą pracy z dziećmi i młodzieżą – posługując się rysunkiem komiksowym – dziecko poklatkowo przedstawia historię, co umożliwia mu zobrazowanie problemu dotykającego jego emocje. Tak więc komiks ma tu działanie terapeutyczne.
Przygoda zaczęła się już pierwszego dnia po przyjeździe, kiedy to po pierwszym wspólnym spotkaniu integracyjnym wszystkich organizacji z Polski z naszymi gospodarzami, wychodziliśmy z biura i przy 40 stopniowym lipcowym greckim upale zacięliśmy się w windzie w 9 osób. Pot lał się strumieniami dopóki nie uratowały nas ekipa strażaków i panów windziarzy.

Dodaj komentarz