Łodzianie dla społeczeństwa przyszłości – Montessori Senior

UWAGA! Mamy wolne miejsca!

W październiku 2023 roku ruszył nasz innowacyjny projekt, który ma na celu podniesienie jakości wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Łodzi. Powstała świetlica dla osób 60+ z deficytami neuropoznawczymi oraz wsparcie i organizacja wolontariatu wśród opiekunów seniorów.

Co oferujemy?

> Świetlica dla osób 60+: 1 października 2023 roku uruchomimy formę zdeinstytucjonalizowanej placówki wsparcia dziennego. Świetlica będzie działać przez 2 dni w tygodniu, przez 6 godzin dziennie. Głównym celem będzie poprawa jakości życia seniorów z deficytami neuropoznawczymi poprzez innowacyjne metody, takie jak Metoda Montessori Senior. Świetlica będzie prowadzona w oparciu o metody Montessori Senior i będzie wspierana merytorycznie przez specjalistów z Centrum Montessori Senior z Zalesia Górnego oraz o metody autorskie wypracowane podczas pracy z seniorami.

Co przewidujemy dla uczestników?

  • 10 miejsc dla seniorów 60+ w 12 miesięcznym programie terapeutyczno-wspierającym
  • Regularne spotkania 2 razy w tygodniu po 6 godzin (wtorek i czwartek w godz. 10:00- 16:00) w trakcie których uczestnicy będą korzystać z :
    zajęć jogi dla seniorów, zajęć z rehabilitantem, zajęć z muzykoterapeutą (masaże i koncerty muzykoterapeutyczne)
    zajęć z fitoterapii (w okresach letnich w naszym ogrodzie) zajęcia pamięciowe, terapii zajęciowej 1×1 orz innych, według wskazań gerontopsychologa, który raz w miesiącu będzie przeprowadzał indywidualne konsultacje z uczestnikami.
  • Wycieczki do ciekawych miejsc i spotkania z ciekawymi ludźmi.

> Hortiterapia: Nasz lokal, przy ul. Pomorskiej 96A posiada dostęp do ogrodu, co umożliwi włączenie hortiterapii do naszej oferty. Kontakt z roślinami pozytywnie wpływa na ogólną kondycję człowieka, co jest szczególnie istotne dla osób starszych.

> Wsparcie wolontariatu: W ramach projektu przewidujemy certyfikowane szkolenie warsztatowe z Metody Montessori Senior dla 24 wolontariuszy. Będą oni odgrywać kluczową rolę w naszej świetlicy, pomagając opiekować się seniorami i wzbogacając swoje doświadczenie praktyczne.

Projekt ma charakter innowacyjny, wprowadzając skuteczną metodę, jaką jest Metoda Montessori, do pracy z seniorami z deficytami neuropoznawczymi. Wspierając seniorów w ich środowisku, chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz poprawić jakość życia. Demencja to istotny problem społeczny, który będzie narastać wraz ze starzeniem się populacji. Nasz projekt ma na celu przeciwdziałanie temu trendowi i tworzenie skutecznych rozwiązań opieki nad seniorami.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Nasza kadra to certyfikowani terapeuci Metody Montessori Senior muzykoterapeuci, arteterapeuci i artyści. Placówka jest pod ścisłą opieką Centrum Montessori Senior z Zalesia Górnego.

Montessori Senior

Stworzymy przyjazne miejsce o domowym klimacie do którego zapraszamy Twoich bliskich.

UWAGA! Ilość miejsc będzie ograniczona! Co więcej, uprzedzamy, że tej jesieni przyjmujemy jedynie osoby sprawne ruchowo, gdyż część sal jest na piętrze i w tym roku nie ma możliwości dostania się tam na wózku czy z balkonikiem. Zbyt wąskie schody uniemożliwiają bezpieczne asystowanie wraz z balkonikiem.

Jedyny koszt uczestnictwa to dopłata do stawki żywieniowej gdyż uczestnicy w świetlicy otrzymają drugie śniadanie i obiad.

Projekt świetlicy realizowany jest jako zadanie publiczne na podstawie Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – Edycja 2023 Priorytet 2-4.

Dodaj komentarz