Podsumowanie projektu „Bezpieczniej z Komendą”

Wraz z nadejściem lipca zakończyliśmy realizację projektu rewitalizacyjnego „Bezpieczniej z Komendą” w Łodzi. Był to okres intensywnej edukacji, spotkań i współpracy, który przyczynił się do wprowadzenia nowych funkcji społecznych wokół zmodernizowanej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz ul. Tuwima 12a. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, tworząc niezapomniane chwile.

Bezpieczniej z komendą

Cykl spotkań „Bezpieczeństwo WŁĄCZAM!”

W ramach projektu zorganizowaliśmy spotkania skierowane do mieszkańców w wieku powyżej 60 lat. Seniorzy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach w Mediatece MEMO, które nie tylko dostarczały wiedzy, lecz także integrowały społeczność. W trakcie tych spotkań omawialiśmy kwestie bezpieczeństwa w mieście oraz doskonaliliśmy umiejętności cyfrowe uczestników.

Konkurs „Bezpieczny świat Internetu”

Zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o nazwie „Bezpieczny świat Internetu”. Dzięki temu konkursowi uczestnicy mogli wykazać się swoją wiedzą na temat zasad cyberbezpieczeństwa w formie plastycznej. Przebieg konkursu relacjonowaliśmy na dedykowanym mu profilu „Bezpieczny świat Internetu” na Facebooku (tutaj).

Kurs samoobrony dla kobiet „Masz prawo się bronić”

Dla kobiet z centrum Łodzi, wraz z Global Krav Maga Acaademy przygotowaliśmy specjalne zajęcia z zakresu samoobrony, udzielania podstawowej pomocy przedmedycznej oraz budowania poczucia bezpieczeństwa. Celem było, aby każda kobieta czuła się pewnie i potrafiła reagować w trudnych sytuacjach.

Piknik „Miasteczko Bezpieczeństwa”

Projekt „Bezpiecznej z Komendą” miał swój finał podczas wydarzenia plenerowego pod nazwą „Miasteczko Bezpieczeństwa”. Przygotowaliśmy strefy edukacyjne, w których wraz z policjantami i animatorkami przekazywaliśmy wiedzę na temat bezpieczeństwa, informowaliśmy o zagrożeniach oraz zorganizowaliśmy gry i zabawy dla dzieci.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY instytucjom, które wspierały realizację tego projektu. Szczególne słowa uznania kierujemy do Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, Mediateki Memo, Fabryki Aktywności Miejskiej, Global Krav Maga Academy oraz do dyrekcji, nauczycieli i rodziców dzieci uczestniczących w konkursie „Bezpieczny świat Internetu” oraz wychowawców Świetlicy Środowiskowej „Anielisko”.

Projekt „Bezpieczne Wspólnoty Łodzi” został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dodaj komentarz