Zakończyliśmy projekt „Teatr Pinokio w Wigencji”. 

Czerwiec 2023 przyniósł zakończenie trzymiesięcznej realizacji niezwykłego przedsięwzięcia – działań kulturalno-edukacyjnych, których celem było wsparcie wprowadzenia funkcji społecznej w postaci Teatru PINOKIO w nowej siedzibie – przy ul. Sienkiewicza 75/77.

Pinokio plakat

Naszym celem było aktywizowanie społeczności dzieci i młodzieży mieszkających oraz uczących się w okolicach Teatru, ze szczególnym naciskiem na grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Zaproponowaliśmy im różnorodne zajęcia, spotkania oraz warsztaty organizowane w ramach świetlicy kreatywnej, a także konkursu z elementami warsztatowymi. Efektem tych działań było uwolnienie ukrytego potencjału młodych mieszkańców, zachęcenie ich do kreatywnego spędzania czasu oraz wsparcie w walce z wykluczeniem społecznym i kulturalnym.

Świetlica kreatywna

W ramach projektu utworzyliśmy świetlicę kreatywną, w której organizowaliśmy warsztaty i zajęcia, mające na celu zbliżenie dzieci i młodzieży do świata Teatru oraz rozwijanie ich kreatywności. Ponadto, organizowaliśmy wizyty w instytucjach kulturalnych, które były związane tematycznie z naszymi działaniami. Obejrzeliśmy wystawę „Black World”, a także poświęconą twórczości Van Gogha. Byliśmy też w siedzibie Akademii Sztuk Plastycznych w Łodzi.

Konkurs artystyczny „Pinokio – Nowy na Dzielni”

Zabawa pozwoliła dzieciom i młodzieży wykazać się artystycznie w mniej popularnych dziedzinach twórczości, takich jak performance, instalacje czy sztuki wizualne.

Czytanie performatywne

Zaprosiliśmy także do wspólnej zabawy artystycznej podczas bezpłatnych, międzypokoleniowych warsztatów teatralnych dla mieszkańców śródmieścia Łodzi.

Uczestnicy pod okiem prowadzących poznali podstawy warsztatu scenopisarsko-dramaturgicznego, aktorskiego, scenograficznego, elektroakustycznego oraz pedagogiczno-warsztatowego, które następnie zostały wykorzystane w praktyce.

Finalnym celem warsztatów było przygotowanie czytania performatywnego wraz z twórczą dyskusją podczas pikniku „TU! Pinokio”.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować instytucjom, które wsparły realizację tego projektu. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do Teatru PINOKIO, Akademii Sztuk Plastycznych w Łodzi, Mediatece MEMO, Fabryce Aktywności Miejskiej, a także dla wszystkich uczestników, nauczycielom i rodziców, którzy włączyli się w nasz konkurs i wydarzenia.

Projekt „Działania kulturalno-edukacyjne wspomagające wprowadzenie nowej funkcji społecznej wokół Teatru PINOKIO przy ul. Sienkiewicza 75/77” powstał dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dodaj komentarz