Pomóż nam doposażyć nową siedzibę Kamienicy

Przyjaciele i sympatycy Stowarzyszenia! 

System wystawienniczy, zabudowa szaf, wyposażenie pracowni, a przede wszystkim dokończenie remontu, to tylko niektóre PILNE i BARDZO PILNE potrzeby, żebyście znowu mogli w pełni brać udział w wydarzeniach Kamienicy. 

Wszyscy chcemy, żeby Galeria tętniła życiem i obrazami – trzeba je na czym powiesić! Żeby Stowarzyszenie dalej mogło działać na rzecz promocji sztuki. Żeby odbywały się wernisaże i spotkania. 

Już dużo się dzieje, a może dziać się znacznie więcej! Dzięki Waszym wpłatom.

Od pierwszych dni stycznia trwały bardzo intensywne, ciężkie prace budowlane, prowadzone wyłącznie przez kilka zaangażowanych osób, powoli zmieniała się rzeczywistość, jesteśmy „bliżej niż dalej” końca prac, ale dzięki Wam i Waszym wpłatom, możemy ukończyć remont.

Jeśli nam dobrze życzysz wesprzyj nawet niewielką kwotą: https://zrzutka.pl/seyrzs

Dodaj komentarz