Wizyta studyjna w konsorcjum Oscar Romero – Włochy

W ramach projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości” gościliśmy w Consorzio Solidarieta‚ OSCAR ROMERO w Reggio del Emilia Włochy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konsorcjum, swoimi działaniami obejmuje wszystkie kierunki polityki społecznej: polityki młodzieżowe, senioralne, wolontariat, konsultacje społeczne, rynek pracy, integracja społeczna, wsparcie osób wykluczonych, wsparcie rodziny, rewitalizacja miasta, praca z uchodźcami itd . Konsorcjum Oscar Romero utworzone w roku 1990 liczy obecnie 17 spółdzielni, z których 9 to spółdzielnie typu A( świadczące usługi społeczne) i 9 typu B (zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym).Konsorcjum działa w obszarach:przedstawicielstwo interesów małych spółdzielni (np. udział w przetargach), reprezentacja polityczna, świadczenie usług w zarządzaniu zasobami ludzkimi, rachunkowości, doradztwie podatkowym, szkoleniach, zarządzaniu prawno-administracyjnym, marketingu, działalności badawczej, poszukiwaniach nowych rozwiązań innowacyjnych w zakresie świadczenia usług społecznych, w tym zdrowotnych itd.W 2000 roku Konsorcjum wprowadziło znak „Romero Ambiente” (Romero Środowisko).

Jest to jednostka organizacyjna złożona z siedmiu spółdzielni socjalnych, członków Konsorcjum, specjalizujące się w tak zwanych „zielonych pracach”, które obejmują zbiórkę śmieci, zamiatanie dróg, koszenie trawy, ogrodnictwo itp. Decyzja o połączeniu się w organizację wewnętrzną w strukturze Konsorcjum, pod jedną marką, miała na celu przede wszystkim uproszczenie relacji z samorządem, który mógł utrzymywać relację z tylko jednym podmiotem, a także miała ułatwić współpracę z firmami prywatnymi. Innym wiodącym projektem Konsorcjum, to „la Polveriera” – rewitalizacja dawnej bazy wojskowej znajdującej się w pobliżu centrum Reggio Emilia. Mieści się tam 6 dużych obiektów, każdy o powierzchni wynoszącej około 2.500–2.700 m². Od początku XX wieku do 1940 r. były one używane do celów wojskowych (jako garaże dla czołgów). Jeden z budynków został przeznaczony na dom dziennego i całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych i siedziba spółdzielni socjalnych. W drugim znajduje się sklep, biura, sala konferencyjna, restauracja, pomieszczenia na coworking, wystawy artystyczne itp.

Konsorcjum współpracuje z miastem Reggio Emilia i z wieloma innymi samorządami z Prowincji Reggio Emilia. Współpraca odbywa się zarówno na szczeblu politycznym (bezpośrednie kontakty z decydentami), jak i operacyjnym (np. współpraca z włoskimi OPS-ami)

Przedstawiciele Kamienicy 56 mieli okazję obserwować prace konsorcjum, brać ud udział w prezentacjach , szkoleniach spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych spółdzielni.

Dodaj komentarz