Działania wokół Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz ul. Tuwima 12a

Rozpoczynamy realizację działań instruktażowo-szkoleniowych oraz informacyjno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych w zmodernizowanych nieruchomościach na obszarze Projektu 2 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, tj. Komendy Miejskiej Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz ul. Tuwima 12a. 

W ramach zadania już wkrótce zaprosimy Państwa na piknik „Miasteczko bezpieczeństwa”. Przestrzeń wydarzenia zostanie podzielona na strefy, których tematem przewodnim będzie „Bezpieczne dziecko”. Działania w strefach będą miały charakter edukacyjny, informacyjny i warsztatowy. Przeprowadzimy je w formie gier, konkursów, quizów i warsztatów. 

Co więcej, zorganizujemy cykl spotkań dla seniorów „Bezpieczeństwo WŁĄCZAM!”. Mieszkańcy w wieku powyższej 60 roku życia z obszaru projektu 2 ROCŁ i jego najbliższej okolicy będą mogli wziąć udział w spotkaniu na temat bezpieczeństwa w mieście oraz w zajęciach poszerzających umiejętności cyfrowe.

Z kolei uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zaprosimy do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczny świat Internetu”, w którym będą mogły się wykazać znajomością zasad cyberbezpieczeństwa.

Natomiast kobietom zaproponujemy zajęcia z zakresu samoobrony, podstaw pomocy przedmedycznej oraz wspierające budowanie ich poczucia bezpieczeństwa.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 (WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dodaj komentarz